Yeni Metropol
HASTA YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ Header

HASTA YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ

HASTA YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ

Hasta Yaralı Taşınmasında Genel Kurallar Nelerdir?

 • Hasta yaralı taşınmasında ilkyardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır,
 • Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için aşağıdaki kurallara uygun davranmalıdır;
 • Hasta/yaralıya yakın mesafede çalışılmalı,
 • Daha uzun ve kuvvetli kas grupları kullanılmalı,
 • Sırtın gerginliğini korumak için dizler ve kalçalar bükülmeli (Omurilik yaralanmaları riskini azaltır),
 • Yerden destek alacak şekilde her iki ayağı da kullanarak biri diğerinden biraz öne yerleştirilmeli,
 • Kalkarken, ağırlığı kalça kaslarına vererek dizler en uygun biçimde doğrultulmalı,
 • Baş her zaman düz tutulmalı, homojen ve düzgün bir şekilde hareket ettirilmeli,
 • Yavaş ve düzgün adımlarla yürünmeli ve adımlar omuzdan daha geniş olmamalı, Ağırlık kaldırırken karın muntazam tutulup kalça kasılmalı,
 • Omuzlar, leğen kemiğinin ve omuriliğin hizasında tutulmalı,
 • Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınılmalı,
 • Hasta/yaralı mümkün olduğunca az hareket ettirilmeli,
 • Hasta/yaralı baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranmalı,
 • Tüm hareketleri yönlendirecek sorumlu bir kişi olmalı, bu kişi hareketler için gereken komutları (dikkat, kaldırıyoruz gibi) vermelidir. Bu kişi genellikle ağırlığın en fazla olduğu ve en fazla dikkat edilmesi gereken bölge olan baş ve boyun kısmını tutan kişi olmalı,
 • Hasta/yaralı taşınırken mükemmel bir ekip çalışması gerekmektedir.

Acil Taşıma Teknikleri Nelerdir?

Genel bir kural olarak, hasta/yaralının yeri değiştirilmemeli ve dokunulmamalıdır. Olağanüstü bir tehlike söz konusuysa, taşıdığı her türlü riske rağmen acil taşıma zorunludur.
En kısa sürede yaralılar güvenli bir yere taşınmalıdır. 

Sürükleme Yöntemleri Nelerdir?

Hasta yaralının sürüklenmesi, oldukça faydalı bir yöntemdir. Özellikle, çok kilolu ve iriyarı kişilerin taşınması gerekiyorsa; dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarmalarda herhangi bir yaralanmaya neden olmamak için seçilebilecek bir yöntemdir. İlkyardımcının fiziksel kapasitesi göz önünde bulundurulmalıdır. Mümkünse battaniye kullanılmalıdır.

Sürükleme yöntemleri şunlardır;
 • Ayak bileklerinden sürükleme,
 • Koltuk altından tutarak sürükleme.

Araç içindeki Yaralıyı (Rentek) Taşıma Yöntemi:

DİKKAT : Araç içindeki yaralıyı (Rentek Manevrası) taşıma; kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi eğer bir tehlike söz konusu ise omuriliğe zarar vermeden çıkarmada kullanılır. Bu uygulama solunum durması; yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumlarda uygulanacaktır.
Kaza ortamı değerlendirilir; patlama, yangın tehlikesi belirlenir, çevre ve ilkyardımcının kendi güvenliği sağlanır,
Hasta/yaralının omuzlarına hafifçe dokunarak ve iyi misiniz? diye sorarak bilinci kontrol edilir, çevrede birileri varsa 112’yi araması istenir,
Hasta/yaralının solunum yapıp yapmadığı gözlemlenir (göğüs hareketleri izlenir). Eğer solunum yok ise,
Hasta/yaralının ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur; emniyet kemeri açılır,
Hasta/yaralıya yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu diğer elle de çenesi kavranarak boynu tespit edilir ( Hafif hareketle),
Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir, 7-Hasta/yaralı yavaşça yere veya sedyeye yerleştirilir.

Kısa Mesafede Süratli Taşıma Teknikleri Nelerdir?

Kucakta taşıma: Bilinci açık olan çocuklar ve hafif yetişkinler için kullanışlı bir yöntemdir. Bir ilkyardımcı tarafından uygulanır. Bir elle yaralı dizlerinin altından tutularak destek alınır, Diğer elle gövdenin ağırlığı yüklenerek sırtından kavranır,
Yaralıya kollarını ilkyardımcının boynuna dolaması söylenebilir. Bu yaralının kendini güvende hissetmesini sağlar. Ağırlık dizlere verilerek kalkılır.

ilkyardımcının omzundan destek alma: Hafif yaralı ve yürüyebilecek durumdaki hasta/yaralıların taşınmasında kullanılır. Bir ilkyardımcı tarafından uygulanır. Bu yöntem iki kişi ile de uygulanabilir. Yaralının bir kolu ilkyardımcının boynuna dolanarak destek verilir, İlkyardımcı boşta kalan kolu ile hasta/yaralının belini tutarak yardım eder.

Sırtta taşıma: Bilinçli hastaları taşımada kullanılır. Bir ilkyardımcı tarafından uygulanır.  İlkyardımcı hasta/yaralıya sırtı dönük olarak çömelir ve bacaklarını kavrar, Hasta/yaralının kolları ilkyardımcının göğsünde birleştirilir, Ağırlık dizlere verilerek hasta/yaralı kaldırılır.

Omuzda taşıma ( itfaiyeci yöntemi) : Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilkyardımcı tarafından uygulanır. İlkyardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir. İlkyardımcı sol kolu ile omzundan tutarak hasta/yaralıyı oturur duruma getirir,  Çömelerek sağ kolunu hasta/yaralının bacaklarının arasından geçirir, Hasta/yaralının vücudunu sağ omzuna alır, Sol el ile hasta/yaralının sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar, Hasta/yaralının önde boşta kalan bileği kavranarak hızla olay yerinden uzaklaştırılır. 

iki ilkyardımcı ile ellerin üzerinde taşıma (Altın Beşik Yöntemi) : Hasta/yaralının ciddi bir yaralanması yoksa ve yardım edebiliyorsa     iki, üç, dört elle altın beşik yapılarak taşınır.
   iki elle: İki ilkyardımcının birer eli boşta kalır, bu elleri birbirlerinin omzuna koyarlar, diğer elleri ile bileklerinden kavrayarak hasta/yaralıyı oturturlar.
   Üç elle: Birinci ilkyardımcı bir eli ile ikinci ilkyardımcının omzunu kavrar, diğer eli ile ikinci ilkyardımcının el bileğini kavrar. İkinci ilkyardımcı bir el ile birinci ilkyardımcının bileğini, diğer eli ile de kendi bileğini kavrar.
   Dört elle: İlkyardımcılar bir elleri ile diğer el bileklerini, öbür elleri ile de birbirlerinin bileklerini kavrarlar.

Kollar ve bacaklardan tutarak taşıma: Hasta/yaralı bir yerden kaldırılarak hemen başka bir yere aktarılacaksa kullanılır. iki ilkyardımcı tarafından uygulanır.
İlkyardımcılardan biri sırtı hasta/yaralıya dönük olacak şekilde bacakları arasına çömelir ve elleri ile hasta/yaralının dizleri altından kavrar. İkinci ilkyardımcı hasta/yaralının baş tarafına geçerek kolları ile koltuk altlarından kavrar. Bu şekilde kaldırarak taşırlar.

Sandalye ile taşıma: Hasta/yaralının bilinçli olması gereklidir. Özellikle merdiven inip çıkarken çok kullanışlı bir yöntemdir. iki ilkyardımcı tarafından uygulanır. Bir ilkyardımcı sandalyeyi arka taraftan, oturulacak kısma yakın bir yerden, diğer ilkyardımcı sandalyenin ön bacaklarını aşağı kısmından kavrayarak taşırlar.

Sedye Üzerine Yerleştirme Teknikleri Nelerdir?

Kaşık tekniği: Bu teknik hasta/yaralıya sadece bir taraftan ulaşılması durumunda üç ilkyardımcı tarafından uygulanır. İlkyardımcılar hasta/yaralının tek bir yanında bir dizleri yerde olacak şekilde diz çökerler, Hasta/yaralının elleri göğsünde birleştirilir, Birinci ilkyardımcı baş ve omzundan, ikinci ilkyardımcı sırtının alt kısmı ve uyluğundan, üçüncü ilkyardımcı dizlerinin altından ve bileklerinden kavrar. Daha sonra kendi ellerini hasta/yaralının vücudun altından geçirerek kavrarlar, Başını ve omzunu tutan birinci ilkyardımcının komutu ile tüm ilkyardımcılar aynı anda hasta/yaralıyı kaldırarak dizlerinin üzerine koyarlar, Aynı anda tek bir hareketle hasta/yaralıyı göğüslerine doğru çevirirler, Sonra uyumlu bir şekilde ayağa kalkar ve aynı anda düzgün bir şekilde sedyeye
koyarlar.

Köprü tekniği:Hasta/yaralıya iki taraftan ulaşılması durumunda dört ilkyardımcı tarafından yapılır. İlkyardımcılar bacaklarını açıp, hasta/yaralının üzerine hafifçe çömelerek yerleşirler, Birinci ilkyardımcı başı koruyacak şekilde omuz ve ensesinden, ikinci ilkyardımcı kalçalarından, üçüncü ilkyardımcı da dizlerinin altından tutar, Birinci ilkyardımcının komutu ile her üç ilkyardımcı hastayı kaldırırlar, Dördüncü ilkyardımcı sedyeyi arkadaşlarının bacakları arasına iterek yerleştirir ve hasta/yaralı sedyenin üzerine konulur.

Karşılıklı durarak kaldırma:Omurilik yaralanmalarında ve şüphesinde kullanılır. Üç ilkyardımcı tarafından uygulanır. İki ilkyardımcı hasta/yaralının göğüs hizasında karşılıklı diz çökerler, Üçüncü ilkyardımcı hasta/yaralının dizleri hizasında diz çöker, Hasta/yaralının kolları göğsünün üzerinde birleştirerek, düz yatması sağlanır, Baş kısımdaki ilkyardımcılar kollarını baş-boyun eksenini koruyacak şekilde hasta/yaralının sırtına yerleştirirler, Hasta/yaralının dizleri hizasındaki üçüncü ilkyardımcı kollarını açarak hasta/yaralının bacaklarını düz olacak şekilde kavrar. Verilen komutla, tüm ilkyardımcılar hasta/yaralıyı düz olarak kaldırarak sedyeye yerleştirirler.

Sedye İle Taşıma Teknikleri Nelerdir?

Sedye ile taşımada genel kurallar şunlardır;
Hasta/yaralı battaniye ya da çarşaf gibi bir malzeme ile sarılmalıdır,
Düşmesini önlemek için sedyeye bağlanmalıdır,
Başı gidiş yönünde olmalıdır,
Sedye daima yatay konumda olmalıdır,
Öndeki ilkyardımcı sağ, arkadaki ilkyardımcı sol ayağı ile yürümeye başlamalıdır (Sürekli değiştirilen adımlar sedyeye sağlam taşıma sağlar),
Daima sedye hareketlerini yönlendiren bir sorumlu olmalı ve komut vermelidir, Güçlü olan ilkyardımcı hasta /yaralının baş kısmında olmalıdır.

Sedyenin iki kişi tarafından taşınması: Her iki ilkyardımcı çömelirler, sırtları düz, bacakları kıvrık olacak şekilde sedyenin iki ucundaki iç kısımlarda dururlar, Komutla birlikte sedyeyi kaldırırlar ve yine komutla dönüşümlü adımla yürümeye başlarlar, Önde yürüyen yoldaki olası engelleri haber vermekle sorumludur.

Sedyenin dört kişi tarafından taşınması: Yaralının durumu ağır ise ya da yol uzun, zor ve engelli ise sedye 4 kişi ile taşınmalıdır. İlkyardımcıların ikisi hasta/yaralının baş, diğer ikisi ayak kısmında sırtları dik, bacakları bükülü olarak sedyenin yan kısımlarında çömelirler. Sedyenin sapından tutarlar ve yukarı komutu ile sedyeyi kaldırırlar, Sedyenin sol tarafından tutan ilkyardımcılar sol, sağ tarafındakiler sağ adımlarıyla yürümeye başlarlar, Dar bölgeden yürürken ilkyardımcılar sırtlarını sedyenin iç kısmına vererek yerleşirler, Merdiven, yokuş inip çıkarken sedye mümkün olabilecek en yatay pozisyonda tutulmalıdır. Bunun için ayak tarafındakiler sedyeyi omuz hizasında, baş tarafındakiler uyluk hizasında tutmalıdır.

Bir battaniye ile geçici sedye oluşturma: Tek bir battaniye ile sedye oluşturmada ise battaniye yere serilir kenarları rulo yapılır. Yaralı üzerine yatırılarak kısa mesafede güvenle taşınabilir.

Bir battaniye ve iki kirişle geçici sedye oluşturma: Yeterli uzunlukta iki kiriş ile sedye oluşturmak mümkündür. Bir battaniye yere serilir, Battaniyenin 1/3'üne birinci kiriş yerleştirilir ve battaniye bu kirişin üzerine katlanır, Katlanan kısmın bittiği yere yakın bir noktaya ikinci kiriş yerleştirilir, Battaniyede kalan kısım bu kirişin üzerini kaplayacak şekilde kirişin üzerine doğru getirilir, Hasta/yaralı bu iki kirişin arasında oluşturulan bölgeye yatırılır.

Yeni Metropol Haberler Bütün haberleri listele

Mirsis İlk Yardım Eğitimlerinde Yeni Metropol İlk Yardım Merkezini Tercih Etti

#

Mirsis İlk Yardım Eğitimlerinde Yeni Metropol İlk Yardım Merkezini Tercih Etti

12 13 Nisan Tarihlerinde Genel Katılıma Açık İlk Yardım Eğitimimiz Tamamlandı

#

12 13 Nisan Tarihlerinde Genel Katılıma Açık İlk Yardım Eğitimimiz Tamamlandı

20 21 Nisan Tarihlerinde Genel Katılıma Açık İlkyardım Eğitimimiz Tamamlandı

#

20 21 Nisan Tarihlerinde Genel Katılıma Açık İlkyardım Eğitimimiz Tamamlandı

hayata destek derneği ilkyardım eğitiminde

#

hayata destek derneği ilkyardım eğitiminde

Baypark Hospitalda İlkyardım Eğitimlerimizi Başarı ile Tamamladık.

#

Baypark Hospitalda İlkyardım Eğitimlerimizi Başarı ile Tamamladık.

ATS Lojistik Çalışanları İlk Yardım Güncelleme Eğitiminde

#

ATS Lojistik Çalışanları İlk Yardım Güncelleme Eğitiminde

Zirve Harita Ladin İnş İlkyardım Eğitimlerinde Yeni Metropolü Tercih Etti

#

Zirve Harita Ladin İnş İlkyardım Eğitimlerinde Yeni Metropolü Tercih Etti

İlkyardım Eğitici Eğitimi 24. Grubumuz Başladı

#

İlkyardım Eğitici Eğitimi 24. Grubumuz Başladı

Yardımcılar Osgb İlk Yardım Güncelleme Eğitimini Başarı İle Tamamladık.

#

Yardımcılar Osgb İlk Yardım Güncelleme Eğitimini Başarı İle Tamamladık.

İLKYARDIM EĞİTMENİ OLMAK İSTER MİSİN?

#

Temmuz dönemi ilkyardım eğitici egitimi kayıtlarımız başladı.
Gündüz Grubu: 3-7 Temmuz 2017
Akşam Grubu: 1-7 Temmuz 2017
Erken kayıt avantajlarından faydalanın Son Kayıt: 23 Haziran 2017

İLKYARDIM EĞİTMENİ OLMAK İSTER MİSİN?

24. Dönem İlkyardım Eğitmen Adaylarımız Sınavdan Başarıyla Geçtiler

#

24. Dönem İlkyardım Eğitmen Adaylarımız Sınavdan Başarıyla Geçtiler

Yine Yeni Yeniden 3. Havalimanı Şantiyesindeyiz

#

Yine Yeni Yeniden 3. Havalimanı Şantiyesindeyiz

Ataşehir Metropol Şantiyesi İlk Yardım Eğitiminde Yeni Metropolu Tercih Etti.

#

Ataşehir Metropol Şantiyesi İlk Yardım Eğitiminde Yeni Metropolu Tercih Etti.

8 - 9 Nisan Temel İlk Yardım Eğitiminden Kareler

#

8 - 9 Nisan Temel İlk Yardım Eğitiminden Kareler

4-8 Nisan İlkyardım Eğitici Eğitimi Kursiyerlerimiz Sınavdan Başarı İle Geçtiler

#

4-8 Nisan İlkyardım Eğitici Eğitimi Kursiyerlerimiz Sınavdan Başarı İle Geçtiler

6-7 Nisan Genel Katılıma Açık İlkyardım Eğitiminden Kareler

#

Her hafta sonu düzenlediğimiz genel katılıma açık ilkyardım eğitimlerimiz devam ediyor.
Hayat kurtarma sırası sizde!

6-7 Nisan Genel Katılıma Açık İlkyardım Eğitiminden Kareler

Uygar Çelik Çalışanları İlkyardım Eğitiminde

#

Dinamik katılımcılar ve eğitmenlerimiz ile keyifli, dolu dolu bir ilkyardım eğitimi daha sonra erdi.

Uygar Çelik Çalışanları İlkyardım Eğitiminde

3. Havalimanı Şantiyesinde MNG Tesisat İlk Yardım Eğitimleri Devam Ediyor.

#

3. Havalimanı Şantiyesinde MNG Tesisat İlk Yardım Eğitimleri Devam Ediyor.

Most Yapım Çalışanları İlkyardım Eğitiminde

#

Most Yapım Çalışanları İlkyardım Eğitiminde

Bostancı Merkezimizde Hafta Sonu Genel Katılıma Açık İlkyardım Eğitimlerimiz Devam Ediyor

#

İlkyardım hayat kurtarır. Sevdikleriniz için ilkyardım öğrenin.

Bostancı Merkezimizde Hafta Sonu Genel Katılıma Açık İlkyardım Eğitimlerimiz Devam Ediyor

Yeni Metropol ailesi olarak geleneksel İSGDER iftarına katıldık.

#

Yeni Metropol İlkyardım Eğitim Merkezi olarak her yıl düzenlenen geleneksel İSGDER iftarına katıldık. Sektörün öncüleri ile mevzuatlardaki gelişmeler ve beklentilerin değerlendirildiği keyifli bir akşam oldu. Bizler de ilkyardım eğitimlerinin daha da yaygınlaştırılmasını temenni ederek herkese ilkyardım diyoruz.

Yeni Metropol ailesi olarak geleneksel İSGDER iftarına katıldık.

İLKYARDIM EĞİTİMLERIMIZ TÜM HİZİYLA DEVAM EDİYOR

#

Garanti Bankası Teknoloji Kampüsü Şantiyesinde ilkyardım eğitimi vermek üzere Pendik’teyiz..

İLKYARDIM EĞİTİMLERIMIZ TÜM HİZİYLA DEVAM EDİYOR

ALTAŞ TEMİZLİK İLKYARDIM GÜNCELLEME EĞİTİMİNDE

#

İlkyardım sertifikalarının üzerinden 3 yıl geçen Altaş Temizlik çalışanları güncelleme eğitimi için Yeni Metropol İlkyardım Merkezini tercih etti.

ALTAŞ TEMİZLİK İLKYARDIM GÜNCELLEME EĞİTİMİNDE

BAŞARAN İNŞAAT MİNA TOWERS PROJESİNDE İLKYARDIM EĞİTİMİNDEYİZ

#

Başaran İnşaat çalışanlarına ilkyardım sınavlarında başarılar dileriz.

BAŞARAN İNŞAAT MİNA TOWERS PROJESİNDE İLKYARDIM EĞİTİMİNDEYİZ

BOSTANCI MERKEZİMİZDE İLKYARDIM EĞİTİMLERİMİZ HAFTA BOYUNCA DEVAM EDİYOR

#

Genel katılıma açık ilkyardım eğitimlerimiz her hafta olduğu gibi bu hafta da devam ediyor.

BOSTANCI MERKEZİMİZDE İLKYARDIM EĞİTİMLERİMİZ HAFTA BOYUNCA DEVAM EDİYOR

4-5 MAYIS BOSTANCI MERKEZİMİZDE İLKYARDIM EĞİTİMİNDEN KARELER

#

ilkyardım öğrenmeyen kimse kalmasın..

4-5 MAYIS BOSTANCI MERKEZİMİZDE İLKYARDIM EĞİTİMİNDEN KARELER

ŞANTİYELERDE İLKYARDIM EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR

#

Garanti Bankası Teknoloji Kampüsü Şantiyesinde ikinci kez ilkyardım eğitimi vermek üzere Pendik’teyiz..

ŞANTİYELERDE İLKYARDIM EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR

YİNE YENİ YENİDEN MNG TESİSAT İLKYARDIM EĞİTİMİNDEYİZ

#

MNG Tesisat ilkyardım eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor..

YİNE YENİ YENİDEN MNG TESİSAT İLKYARDIM EĞİTİMİNDEYİZ

İLKYARDIM ÖĞRENELİM

#

İLKYARDIM ÖĞRENELİM

Taksim 360 Kentsel Dönüşüm Projesi İlkyardım Eğitimindeyiz

#

GAP İnşaat Tarlabaşı Kentsel Dönüşüm Projesi, ilkyardım eğitimlerinde Yeni Metropolü tercih etti.

Taksim 360 Kentsel Dönüşüm Projesi İlkyardım Eğitimindeyiz

Yine Yeni Yeniden Taksim 360 Kentsel Dönüşüm Projesindeyiz

#

11-12 Mayıs tarihlerinde GAP İnşaat Tarlabaşı Kentsel Dönüşüm Projesi çalışanları 2. Grubumuza ilkyardım eğitimi vermek üzere yeniden Taksim’deyiz..

Yine Yeni Yeniden Taksim 360 Kentsel Dönüşüm Projesindeyiz

Refleks Arama Kurtarma Derneği Gönüllüleri İlkyardım Güncelleme Eğitiminde

#

Onlar afetlerde hayat kurtarıyor, göçük altında, sel taşkınlarında, trafik kazalarında, orman kayıplarında her zaman hazır ve nazırlar.

Refleks Arama Kurtarma Derneği Gönüllüleri İlkyardım Güncelleme Eğitiminde

Garanti Bankası Teknoloji Kampüsü İlkyardım Eğitiminde

#

13-14 Mayis tarihlerinde 3. Kez Garanti Bankasi Teknoloji Kampüsü projesine giderek ilkyardim eğitimlerimizi tamamladık.

Garanti Bankası Teknoloji Kampüsü İlkyardım Eğitiminde

13-14 Mayıs Bostancı Merkezimizde İlkyardım Eğitimlerimiz Tamamlandı

#

Her hafta sonu genel katılıma açık ilkyardım eğitimleri düzenliyoruz.

13-14 Mayıs Bostancı Merkezimizde İlkyardım Eğitimlerimiz Tamamlandı

20-21 Mayıs Bostancı Merkezimizde İlkyardım Eğitimlerimiz Tamamlandı

#

20 kişilik sınıflarımızda her hafta sonu ve her hafta içi ilkyardım eğitimleri düzenliyoruz.

20-21 Mayıs Bostancı Merkezimizde İlkyardım Eğitimlerimiz Tamamlandı

Can Ören Osgb işbirliği ile 27-28 Mayıs tarihlerinde ilkyardım eğitimi düzenledik.

#

Can Ören Osgb iş güvenliği hizmeti vermiş olduğu firmalarının ilkyardım eğitimlerini Yeni Metropol ilkyardım merkezinden alıyor.

Can Ören Osgb işbirliği ile 27-28 Mayıs tarihlerinde ilkyardım eğitimi düzenledik.

30-31 Mayıs Bostancı Merkezimizde İlkyardım Eğitimlerimiz Tamamlandı.

#

İlkyardım eğitimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor.

30-31 Mayıs Bostancı Merkezimizde İlkyardım Eğitimlerimiz Tamamlandı.

MNG Tesisat Çalışanları İlkyardım Eğitimi Başarı İle Tamamlandı.

#

3-4 Haziran tarihlerinde 3. Havalimanı şantiyesinde MNG Tesisat çalışanlarına ilkyardım eğitimi verdik.

MNG Tesisat Çalışanları İlkyardım Eğitimi Başarı İle Tamamlandı.

3-4 Haziran Genel Katılıma Açık İlkyardım Eğitimi Başarı İle Tamamlandı.

#

3-4 Haziran tarihlerinde Bostancı Merkezimizde genel katılıma açık ilkyardım eğitimini basari ile tamamladık.

3-4 Haziran Genel Katılıma Açık İlkyardım Eğitimi Başarı İle Tamamlandı.

4 Haziran İlkyardım Güncelleme Eğitimi Başarı İle Tamamlandı.

#

İlkyardım sertifikaları güncelleme süresi 3 yıldır. 3 yılın sonunda 8 saatlik yenileme eğitimi alan ilkyardımcılar sertifikalarının geçerlilik süresi 3 yıl süre ile uzatılır.

4 Haziran İlkyardım Güncelleme Eğitimi Başarı İle Tamamlandı.

İstanbul Silah Çalışanları İlkyardım Güncelleme Eğitiminde

#

İstanbul Silah Çalışanları ilkyardım güncelleme eğitimleri başarı ile tamamlandı.

İstanbul Silah Çalışanları İlkyardım Güncelleme Eğitiminde

10-11 Haziran İlkyardım Eğitimi Başarı İle Tamamlandı

#

10-11 Haziran tarihlerinde Bostancı Merkezimizde 2 gün süre ile temel ilkyardım eğitimi verildi.

10-11 Haziran İlkyardım Eğitimi Başarı İle Tamamlandı

Yardımcı Osgb İşbirliği İle İlkyardım Eğitimi Başarı İle Tamamlandı

#

10-11 Haziran tarihlerinde Levent Yardımcı Osgb Merkezinde banka çalışanlarına 2 süre ile temel ilkyardım eğitimi verildi.

Yardımcı Osgb İşbirliği İle İlkyardım Eğitimi Başarı İle Tamamlandı

Milenyum Park Evlerinde Çalışan Güvenlik Görevlilerine İlkyardım Eğitimi Verdik.

#

15-16 Haziran tarihlerinde Milenyum Park Evlerinde 2 gün süre ile temel ilkyardım eğitimi verdik.

Milenyum Park Evlerinde Çalışan Güvenlik Görevlilerine İlkyardım Eğitimi Verdik.

18 Haziran Genel Katılıma Açık İlkyardım Güncelleme Eğitimi Tamamlandı

#

18 Haziran tarihinde Bostancı merkezimizde düzenlemiş olduğumuz ilkyardım güncelleme eğitimi başarı ile tamamlandı.

18 Haziran Genel Katılıma Açık İlkyardım Güncelleme Eğitimi Tamamlandı

Sofra Yemek İlkyardım Eğitimlerinde Yeni Metropolü Tercih Etti

#

Sofra Yemek ilkyardım eğitimlerini ve ilkyardım güncelleme eğitimlerini Yeni Metropol’den alıyor.

Sofra Yemek İlkyardım Eğitimlerinde Yeni Metropolü Tercih Etti

17-18 Haziran İlkyardım Eğitimi Başarı İle Tamamlandı

#

Gururla söylüyoruz, dile kolay açılışımızdan bugüne kadar 270. ilkyardım eğitimimizi verdik.

17-18 Haziran İlkyardım Eğitimi Başarı İle Tamamlandı

Birim Mobilya Çalışanları İlkyardım Eğitiminde

#

Birim Mobilya çalışanları 2 gün süre ile ilkyardım eğitimi aldılar.

Birim Mobilya Çalışanları İlkyardım Eğitiminde

19-20 Haziran İlkyardım Eğitimi Başarı İle Tamamlandı

#

İlkyardım hayat kurtarır. Hayat kurtarma sırası sizde..

19-20 Haziran İlkyardım Eğitimi Başarı İle Tamamlandı

DT Telekomünikasyon İlkyardım Eğitimleri İçin Yeni Metropolü Tercih Etti

#

DT Telekomünikasyon çalışanları artık ilkyardım eğitimlerini Yeni Metropolden alacak.

DT Telekomünikasyon İlkyardım Eğitimleri İçin Yeni Metropolü Tercih Etti

6-7 Temmuz Genel Katılıma Açık İlkyardım Eğitimimiz Tamamlandı.

#

Her hafta Bostancı ilkyardım merkezimizde eğitimler düzenliyoruz.

6-7 Temmuz Genel Katılıma Açık İlkyardım Eğitimimiz Tamamlandı.

8 Temmuz İlkyardım Güncelleme Eğitimimizi Tamamladık.

#

8 Temmuz tarihinde Bostancı merkezimizde düzenlemiş olduğumuz ilkyardım güncelleme eğitimi başarı ile tamamlandı.

8 Temmuz İlkyardım Güncelleme Eğitimimizi Tamamladık.

Aecom, İlkyardım Eğitimlerinde Yeni Metropolü Tercih Etti

#

Aecom çalışanları ilkyardım eğitimlerini Yeni Metropol ‘den aldı.

Aecom, İlkyardım Eğitimlerinde Yeni Metropolü Tercih Etti

8-9 Temmuz Genel Katılıma Açık İlkyardım Eğitimimiz Tamamlandı.

#

8-9 Temmuz tarihlerinde düzenlediğimiz genel katılıma açık ilkyardım eğitimimizi tamamlamış bulunuyoruz.

8-9 Temmuz Genel Katılıma Açık İlkyardım Eğitimimiz Tamamlandı.

Altaş Temizlik Çalışanları İlkyardım Eğitiminde

#

13-14 Temmuz tarihlerinde Altaş Temizlik Firmasında ilkyardım eğitimimizi başarı ile tamamladık.

Altaş Temizlik Çalışanları İlkyardım Eğitiminde

13-14 Temmuz Tarihlerinde Genel Katılıma Açık İlkyardım Eğitimimiz Tamamlandı

#

13-14 Temmuz tarihlerinde düzenlediğimiz genel katılıma açık ilkyardım eğitimimizi tamamlamış bulunuyoruz.

 13-14 Temmuz Tarihlerinde Genel Katılıma Açık İlkyardım Eğitimimiz Tamamlandı

Siyah Kalem Mühendislik Çalışanları İlkyardım Eğitiminde

#

18-19 Temmuz tarihlerinde Siyah Kalem Mühendislik Afad Yeşilköy Şantiyesinde düzenlenen ilkyardım eğitimine katildi.

Siyah Kalem Mühendislik Çalışanları İlkyardım Eğitiminde

Akdeniz Güvenlik Çalışanları İlk Yardım Güncelleme Eğitiminde

#

16 Temmuz´da Akdeniz Güvenlik Çalışanları ilkyardım güncelleme eğitimine katıldı.

Akdeniz Güvenlik Çalışanları İlk Yardım Güncelleme Eğitiminde

Doğtaş Mobilya İlk Yardım Eğitiminde Yeni Metropolü Tercih Etti

#

20-21 Temmuz tarihlerinde Doğtaş Mobilya Çalışanları temel ilkyardım eğitimine katıldı.

 Doğtaş Mobilya İlk Yardım Eğitiminde Yeni Metropolü Tercih Etti

Öz Trans Lojistik İlk Yardım Eğitiminde Yeni Metropolü Tercih Etti

#

21-22 Temmuz tarihlerinde Öz Trans Lojistik Çalışanları 3. Havalimanı şantiyesinde temel ilkyardım eğitimine katıldı.

Öz Trans Lojistik İlk Yardım Eğitiminde Yeni Metropolü Tercih Etti

HD İskender İlk Yardım Eğitiminde Yeni Metropolü Tercih Etti

#

HD İskender İstanbul şubelerinden seçilen gönüllü çalışanlardan oluşan ilkyardım grubumuz oldukça dinamik ve istekliydi.

HD İskender İlk Yardım Eğitiminde Yeni Metropolü Tercih Etti

22-23 Temmuz Tarihlerinde Genel Katılıma Açık İlkyardım Eğitimimiz Tamamlandı

#

22-23 Temmuz tarihlerinde düzenlediğimiz genel katılıma açık ilkyardım eğitimimizi tamamlamış bulunuyoruz.

22-23 Temmuz Tarihlerinde Genel Katılıma Açık İlkyardım Eğitimimiz Tamamlandı

22 Temmuz Genel Katılıma Açık İlkyardım Güncelleme Eğitimi Tamamlandı

#

22 Temmuz tarihinde Bostancı merkezimizde düzenlemiş olduğumuz ilkyardım güncelleme eğitimi başarı ile tamamlandı.

22 Temmuz Genel Katılıma Açık İlkyardım Güncelleme Eğitimi Tamamlandı

Ünimetal Hassas Döküm Çalışanları İlkyardım Güncelleme Eğitiminde

#

29 Temmuz tarihinde Bostancı merkezimizde düzenlemiş olduğumuz ilkyardım güncelleme eğitimine katılan Ünimetal Çalışanlarına teşekkür ederiz.

Ünimetal Hassas Döküm Çalışanları İlkyardım Güncelleme Eğitiminde

Kortek İnşaat Çalışanları İlkyardım Güncelleme Eğitiminde

#

Kortek İnşaat Çalışanları ilkyardım güncelleme eğitiminde Yeni Metropol İlkyardım Merkezini tercih etti.

Kortek İnşaat Çalışanları İlkyardım Güncelleme Eğitiminde

İstanbul Lojistik Çalışanları Temel İlkyardım Eğitimi Aldı

#

İstanbul Lojistik Çalışanları ilkyardım eğitiminde Yeni Metropol İlkyardım Merkezini tercih etti.

İstanbul Lojistik Çalışanları Temel İlkyardım Eğitimi Aldı

Troyka Uluslararası Nakliyat İlkyardım Eğitiminde Yeni Metropolü Tercih Etti

#

Troyka Uluslararası Nakliyat Çalışanları ilkyardım eğitimi almak için Yeni Metropol İlkyardım Merkezini tercih etti.

Troyka Uluslararası Nakliyat İlkyardım Eğitiminde Yeni Metropolü Tercih Etti

Ay Yapım Çalışanları İlkyardım Eğitiminde

#

Ay Yapım çalışanları 2 günlük temel ilkyardım eğitimine katılarak, ilkyardım sınavına girecekler.

Ay Yapım Çalışanları İlkyardım Eğitiminde

ÖZ-EL Lastik İlkyardım Eğitiminde Yeni Metropolü Tercih Etti

#

ÖZ-EL Lastik Çalışanları 16 saat süren temel ilkyardım eğitimlerini tamamladılar.

ÖZ-EL Lastik İlkyardım Eğitiminde Yeni Metropolü Tercih Etti

Talha Kumaş İlkyardım Eğitimi Başarı İle Tamamlandı.

#

Talha Kumaş ilkyardım eğitimi almak için Yeni Metropolü tercih etti

Talha Kumaş İlkyardım Eğitimi Başarı İle Tamamlandı.

Köseoğlu Yonca Mobilya İlkyardım Eğitimimiz Tamamlandı

#

Sağlık bakanlığı onaylı standart ilkyardım eğitimimiz 2 gün sürdü, eğitimin sonunda ilkyardımcı adaylarımız sınava hazır hale geldiler.

Köseoğlu Yonca Mobilya İlkyardım Eğitimimiz Tamamlandı

Asis Otomasyon İlkyardım Eğitiminde Yeni Metropolü Tercih Etti

#

Asis Otomasyon Çalışanları 16 saat süren temel ilkyardım eğitimlerini basari ile tamamladılar.

Asis Otomasyon İlkyardım Eğitiminde Yeni Metropolü Tercih Etti

İrfanioğulları Petrolde İlkyardım Eğitimindeyiz

#

İrfanioğulları Petrol Çalışanları 16 saat süren temel ilkyardım eğitimlerini basari ile tamamladılar.

İrfanioğulları Petrolde İlkyardım Eğitimindeyiz

Ela Kimyevi Maddelerde İlkyardım Eğitimi Gerçekleştirdik.

#

Sağlık bakanlığı onaylı standart ilkyardım eğitimimiz 2 gün sürdü, eğitimin sonunda ilkyardımcı adaylarımız sınava hazır hale geldiler.

Ela Kimyevi Maddelerde İlkyardım Eğitimi Gerçekleştirdik.

Fontana Pietro Kalıp Çalışanlarına İlkyardım Güncelleme Eğitimi Verildi

#

Firmalar ilkyardım eğitimlerinde Yeni Metropol İlkyardım Merkezini tercih ediyor.

Fontana Pietro Kalıp Çalışanlarına İlkyardım Güncelleme Eğitimi Verildi

Songür Yapı İlkyardım Eğitimlerinde Yeni Metropol İEM’i Tercih Etti.

#

Songür Yapı, şantiyelerinde yasal mevzuat gereği çok tehlikeli sınıfta 10 kişide 1 kişiye ilkyardım eğitimi aldırmak üzere Yeni Metropol ile anlaşma yaptı.

Songür Yapı İlkyardım Eğitimlerinde Yeni Metropol İEM’i Tercih Etti.

3. İstanbul Projesinde İlkyardım Eğitimlerimizi Tamamladık

#

4-5 Ağustos tarihlerinde 3. İstanbul Başakşehir şantiyesinde Uygar Çelik -Asaf İO ve Optimal Proje Yönetimi çalışanlarına ilkyardım eğitimi verdik.

3. İstanbul Projesinde İlkyardım Eğitimlerimizi Tamamladık

HD Restoran Çalışanlarının İlkyardım Güncelleme Eğitimlerini Tamamladık

#

17 Ağustos tarihinde HD Restoran zincirleri her şubeden gelen çalışanların katılımından oluşan grubumuz 8 saat süre ile ilkyardım güncelleme eğitimini başarı ile tamamladılar.

HD Restoran Çalışanlarının İlkyardım Güncelleme Eğitimlerini Tamamladık

17-18 Ağustos Genel Katılıma Açık İlkyardım Eğitimi Tamamlandı

#

17 -18 Ağustos tarihlerinde, Bostancı merkezimizde gerçekleştirdiğimiz genel katılıma açık temel ilkyardım eğitimimiz sona erdi.

17-18 Ağustos Genel Katılıma Açık İlkyardım Eğitimi Tamamlandı

Yaşam Tıp Merkezi İlkyardım Güncelleme Eğitimlerinde Yeni Metropol’ü Tercih Etti.

#

Yaşam Tıp Merkezi, 2 çalışanının ilkyardım güncelleme eğitimi için Yeni Metropol İlkyardım Merkezine başvurdu.

Yaşam Tıp Merkezi İlkyardım Güncelleme Eğitimlerinde Yeni Metropol’ü Tercih Etti.

Murat Çorap İlkyardım Güncelleme Eğitimleri Tamamlandı

#

Murat Çorap çalışanları ilkyardım güncelleme eğitimi için Yeni Metropol İlkyardım Merkezini tercih etti.

Murat Çorap İlkyardım Güncelleme Eğitimleri Tamamlandı

Özgün Fikirler Anaokulu Öğretmenleri İlkyardım Eğitiminde

#

Anaokullarında görevli öğretmenler ilkyardım eğitimlerini Yeni Metropolden alıyor.

Özgün Fikirler Anaokulu Öğretmenleri İlkyardım Eğitiminde

Este Kozmetik İlkyardım Eğitimi Tamamlandı

#

Este Kozmetik firma çalışanının katılmış olduğu genel katılıma açık ilkyardım eğitimini tamamlamış bulunuyoruz

Este Kozmetik İlkyardım Eğitimi Tamamlandı

Yol OSGB ile İlkyardım Eğitimlerinde İşbirliği Anlaşması Yapıldı

#

Osgblerin ilkyardım eğitimlerini vermekten gurur duyuyoruz.

Yol OSGB ile İlkyardım Eğitimlerinde İşbirliği Anlaşması Yapıldı

Logo Market Ekipmanları Çalışanlarına İlkyardım Eğitimi Verildi

#

İlkyardım eğitimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Logo

Logo Market Ekipmanları Çalışanlarına İlkyardım Eğitimi Verildi

İntera Yapı Çalışanları İlkyardım Eğitiminde

#

İntera Yapı çalışanları temel ilkyardım eğitimine katıldılar.

İntera Yapı Çalışanları İlkyardım Eğitiminde

Perkon Personel Barkod Sistemlerinde İlkyardım Eğitimindeyiz

#

Perkon Ümraniye Ofisinde 7 kişilik çalışan grubuna 16 saat süre ile ilkyardım eğitimi verdik.

Perkon Personel Barkod Sistemlerinde İlkyardım Eğitimindeyiz

MNG Tesisat Çalışanları İlkyardım Eğitimi Tamamlandı

#

Kanyon OSGB işbirliği ile MNG Tesisat çalışanlarına 29-30 temmuz tarihlerinde ilkyardım eğitimi verildi.

MNG Tesisat Çalışanları İlkyardım Eğitimi Tamamlandı

Yeşil Köşk Çocuk Evi Öğretmenleri İlkyardım Eğitiminde

#

Anaokullarında ilkyardım eğitimlerimiz devam ediyor

Yeşil Köşk Çocuk Evi Öğretmenleri İlkyardım Eğitiminde

İLKYARDIM DENEME SINAVLARIMIZ YAYINA GİRDİ

#

Yeni Metropol İlkyardım Merkezi olarak bir ilke imza atıyoruz. Hiç bir merkezde eşine rastlayamayacağınız online ilkyardım deneme sınavlarımız yayına girdi.

İLKYARDIM DENEME SINAVLARIMIZ YAYINA GİRDİ

TEMMUZ AYI İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI

#

TEMMUZ AYI İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI

TEMMUZ AYI İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ GRUPLARIMIZ EĞİTİMLERİNİ TAMAMLADI

#

TEMMUZ AYI İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ GRUPLARIMIZ EĞİTİMLERİNİ TAMAMLADI

TEMMUZ AYI İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ KURSİYERLERİMİZ SINAVDAN BAŞARI İLE GEÇTİLER

#

TEMMUZ AYI İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ KURSİYERLERİMİZ SINAVDAN BAŞARI İLE GEÇTİLER

AĞUSTOS DÖNEMİ İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ KURSUMUZ BAŞLIYOR

#

AĞUSTOS DÖNEMİ İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ KURSUMUZ BAŞLIYOR

AĞUSTOS AYI İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROGRAMI TAMAMLANDI

#

AĞUSTOS AYI İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROGRAMI TAMAMLANDI

6 EYLÜL İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ SINAVI

#

6 EYLÜL İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ SINAVI

28. GRUP EYLÜL DÖNEMİ İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROGRAMI

#

28. GRUP EYLÜL DÖNEMİ İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROGRAMI
Yeni Metropol Blog Bütün blog içeriklerini listele

İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROGRAMI

#

İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROGRAMI

İSTANBULDA YETKİLİ İLKYARDIM MERKEZLERİ

#

İSTANBULDA YETKİLİ İLKYARDIM MERKEZLERİ

İSTANBUL'DA YETKİLİ İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ MERKEZLERİ

#

İSTANBUL'DA YETKİLİ İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ MERKEZLERİ

İSTANBUL İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ ÜCRETLERİ

#

İSTANBUL İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ ÜCRETLERİ

BOĞULMALARDA İLKYARDIM

#

BOĞULMALARDA İLKYARDIM

HASTA YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ

#

HASTA YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ

GÖZ, KULAK VE BURUNA YABANCI CİSİM KAÇMASINDA İLKYARDIM

#

GÖZ, KULAK VE BURUNA YABANCI CİSİM KAÇMASINDA İLKYARDIM

HAYVAN ISIRMALARINDA İLKYARDIM

#

HAYVAN ISIRMALARINDA İLKYARDIM

ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM

#

ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM

İLKYARDIM EĞİTMENLERİ NERELERDE ÇALIŞABİLİR?

#

İLKYARDIM EĞİTMENLERİ NERELERDE ÇALIŞABİLİR?

KİMLER İLKYARDIM EĞİTİMİ ALABİLİR

#

KİMLER İLKYARDIM EĞİTİMİ ALABİLİR

İŞYERLERİNDE İLKYARDIM EĞİTİMİ ZORUNLULUĞU

#

İŞYERLERİNDE İLKYARDIM EĞİTİMİ ZORUNLULUĞU

İLKYARDIM SERTİFİKASI GEÇERLİLİK SÜRESİ

#

İLKYARDIM SERTİFİKASI GEÇERLİLİK SÜRESİ

İLKYARDIM SERTİFİKASI NE İŞE YARAR?

#

İLKYARDIM SERTİFİKASI NE İŞE YARAR?

İLKYARDIM MERKEZİNDE MESUL MÜDÜRLÜK

#

İLKYARDIM MERKEZİNDE MESUL MÜDÜRLÜK

İLKYARDIM SERTİFİKASI ÜCRETLERİ

#

İLKYARDIM SERTİFİKASI ÜCRETLERİ

İLKYARDIM EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

#

İLKYARDIM EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

İLKYARDIM MERKEZİ NASIL AÇILIR?

#

İLKYARDIM MERKEZİ NASIL AÇILIR?

İLKYARDIM EĞİTMENLERİ ÇALIŞMA KOŞULLARI

#

İLKYARDIM EĞİTMENLERİ ÇALIŞMA KOŞULLARI

İŞYERLERİNDE İLKYARDIMCI SAYISI NASIL BELİRLENİR?

#

İŞYERLERİNDE İLKYARDIMCI SAYISI NASIL BELİRLENİR?

Göğüste Kuvvetli Ağrı

#

Göğüste Kuvvetli Ağrı

Kan Şekeri Düşüklüğü Nedir?

#

Kan Şekeri Düşüklüğü Nedir?

Sara Krizi (Epilepsi) Nedir?

#

Sara Krizi (Epilepsi) Nedir?

BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM

#

BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM

İLKYARDIM SINAV UYGULAMALARI

#

İLKYARDIM SINAV UYGULAMALARI

Havale Nedir?

#

Havale Nedir?

İLKYARDIM SINAVI

#

Sağlık bakanlığı onaylı ilkyardım eğitimlerinin sonunda katılımcılar sınava girmektedir. Sınavdan başarılı olan katılımcılara, ilkyardım merkezi tarafından düzenlenen sertifikalar il sağlık müdürlüğü onayına sunulur.

İLKYARDIM SINAVI

İLKYARDIM EĞİTMENİ SERTİFİKASI

#

İLKYARDIM EĞİTMENİ SERTİFİKASI

Kimler İlkyardım Eğitmeni Olabilir?

#

Kimler İlkyardım Eğitmeni Olabilir?

İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ KURSLARIMIZ

#

İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ KURSLARIMIZ

İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ SERTİFİKASI

#

İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ SERTİFİKASI

İLKYARDIM EĞİTMENİ KİMDİR?

#

İLKYARDIM EĞİTMENİ KİMDİR?

YENİ METROPOL İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ

#

YENİ METROPOL İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ

YENİ METROPOL İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ MERKEZİ

#

YENİ METROPOL İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ MERKEZİ

AMBULANS ŞOFÖRLERİNE İLKYARDIM EĞİTİMİ

#

AMBULANS ŞOFÖRLERİNE İLKYARDIM EĞİTİMİ

İLKYARDIM EĞİTMEN ÜCRETLERİ

#

İLKYARDIM EĞİTMEN ÜCRETLERİ

SERTİFİKALI İLKYARDIM EĞİTİMLERİ

#

SERTİFİKALI İLKYARDIM EĞİTİMLERİ

MEB ONAYLI HİJYEN EĞİTİMİ

#

MEB ONAYLI HİJYEN EĞİTİMİ

Hijyen Eğitim Belgesi

#

Hijyen Eğitim Belgesi

Hijyen Sertifikası Nasıl Alınır

#

Hijyen Sertifikası Nasıl Alınır

Kimler Hijyen Eğitimi Almalıdır?

#

Kimler Hijyen Eğitimi Almalıdır?

Hijyen Eğitimi Nedir?

#

Hijyen Eğitimi Nedir?

Hijyen Eğitimi İçeriği

#

Hijyen Eğitimi İçeriği

Hijyen Eğitimi Sertifikası

#

Hijyen Eğitimi Sertifikası

Hijyen Belgesi

#

Hijyen Belgesi

Hijyen Sınav Soruları

#

Hijyen Sınav Soruları

Hijyen Eğitimi Gerektiren İşlerde Kimler Çalışamaz?

#

Hijyen Eğitimi Gerektiren İşlerde Kimler Çalışamaz?

İLKYARDIM SERTİFİKASININ KAYIP OLMASI DURUMUNDA YAPILACAKLAR

#

İLKYARDIM SERTİFİKASININ KAYIP OLMASI DURUMUNDA YAPILACAKLAR

TARİHTE İLK AMBULANS

#

TARİHTE İLK AMBULANS

NASIL AMBULANS ŞOFÖRÜ OLUNUR

#

NASIL AMBULANS ŞOFÖRÜ OLUNUR

Donmalarda İlkyardım Uygulamaları Nelerdir?

#

Donmalarda İlkyardım Uygulamaları Nelerdir?

Yanıkta İlkyardım Uygulamaları Nelerdir?

#

Yanık Nedir?
Herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu oluşan doku bozulmasıdır. Yanık, genellikle sıcak su veya buhar teması sonucu meydana geldiği gibi, sıcak katı maddelerle temas, asit/alkali gibi kimyasal maddelerle temas, elektrik akımı etkisi ya da radyasyon nedeni ile de oluşabilir.

Yanıkta İlkyardım Uygulamaları Nelerdir?

Sıcak Çarpmasında İlkyardım Uygulamaları Nelerdir?

#

Sıcak Çarpmasında İlkyardım Uygulamaları Nelerdir?

YARALANMALARDA İLKYARDIM

#

Yara Nedir?
Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon riski artar.

YARALANMALARDA İLKYARDIM

KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM

#

KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM

Yetişkinlerde Kalp Masajı ve Suni Solunumun Birlikte Uygulanması:

#

Yetişkinlerde Kalp Masajı ve Suni Solunumun Birlikte Uygulanması:

Çocuklarda (1-8 Yaş) Kalp Masajı ve Suni Solunumun Birlikte Uygulanması:

#

Çocuklarda (1-8 Yaş) Kalp Masajı ve Suni Solunumun Birlikte Uygulanması:

Bebeklerde (0-12 Ay) Kalp Masajı ve Suni Solunumun Birlikte Uygulanması:

#

Bebeklerde (0-12 Ay) Kalp Masajı ve Suni Solunumun Birlikte Uygulanması:

Heimlich Manevrası

#

Heimlich Manevrası

KANAMALARDA İLKYARDIM

#

Kanama Nedir?

Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına (vücudun içine veya dışına doğru) doğru akmasıdır.

KANAMALARDA İLKYARDIM

Şokta İlkyardım Uygulamaları Nelerdir?

#

 Şokta İlkyardım Uygulamaları Nelerdir?

İLKYARDIM NEDİR?

#

İLKYARDIM NEDİR?

İlkyardımın Temel Uygulamaları Nelerdir?

#

İlkyardım temel uygulamaları Koruma, Bildirme, Kurtarma (KBK) olarak ifade edilir.

İlkyardımın Temel Uygulamaları Nelerdir?

İlkyardımcının Özellikleri Nasıl Olmalıdır?

#

Olay yeri genellikle insanların telaşlı ve heyecanlı oldukları ortamlardır. Bu durumda ilkyardımcı sakin ve kararlı bir şekilde olayın sorumluluğunu alarak gerekli müdahaleleri doğru olarak yapmalıdır.

İlkyardımcının Özellikleri Nasıl Olmalıdır?

Hayat Kurtarma Zinciri Nedir?

#

Hayat kurtarma zinciri 4 halkadan oluşur. Son iki halka ileri yaşam desteğine aittir ve ilkyardımcının görevi değildir.

Hayat Kurtarma Zinciri Nedir?

İlkyardımın ABC’ si Nedir?

#

Yaralının öncelikle bilinci kontrol edilmeli, bilinç kapalı ise aşağıdakiler hızla değerlendirilmelidir:

İlkyardımın ABC’ si Nedir?

İlkyardımcının Bilmesi Gereken ve Vücudu Oluşturan Sistemler Nelerdir?

#

İlkyardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, ilkyardımcı olarak yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır.

İlkyardımcının Bilmesi Gereken ve Vücudu Oluşturan Sistemler Nelerdir?

İlk Yardım Uygulamalarında Yaşam Bulguları İle İlgili Önemli Göstergeler Nelerdir?

#

Hasta/yaralıyı değerlendirmeden önce yaşam bulgularının anlamlarının bilinmesi gerekmektedir. Çünkü bu bulguların var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.

İlk Yardım Uygulamalarında Yaşam Bulguları İle İlgili Önemli Göstergeler Nelerdir?

İlkyardımda Hasta/yaralının Değerlendirilme Aşamaları

#

Hasta/yaralının Değerlendirilmesinin Amacı Nedir?

İlkyardımda Hasta/yaralının Değerlendirilme Aşamaları

Olay Yerini Değerlendirmenin Amacı Nedir?

#

Olay yerinin hızlı bir şekilde değerlendirilmesinin ardından yapılacak müdahaleler planlanır.

Olay Yerini Değerlendirmenin Amacı Nedir?

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

#

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

İLK YARDIM HERKESİN SORUMLULUĞUDUR

#

İLK YARDIM HERKESİN SORUMLULUĞUDUR

BİLİYOR MUSUNUZ?

#


Yeni Metropol İlkyardım Merkezi Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifkalı ilk yardım eğitimleri verme yetkisi almış bir kuruluştur.

İlkyardım eğitimleri "İlk Yardım Yönetmeliği" kapsamında 4 ayrı eğitim programı halinde verilebilmektedir.

BİLİYOR MUSUNUZ?

112 NE ZAMAN ARANIR?

#

112 acil servisi, yurt genelinde en uç noktalara kadar yayılmış 7/24 kesintisiz hizmet veren hayati öneme sahip büyük bir sistemdir. Verilen hizmetler ücretsiz ve her koşulda devam eder. Acil bir hasta ya da yaralı biri varsa ve hayati tehlikede ise mutlaka 112 ye telefon etmelisiniz.

112 NE ZAMAN ARANIR?

ACİL DURUMLARDA ARANACAK TELEFONLAR

#

ACİL DURUMLARDA ARANACAK TELEFONLAR

ACİL DURUM ÇANTANIZI HAZIRLADINIZ MI?

#

Deprem, Sel, Su Baskını gibi acil durumlar için evinizde muhakkak önceden hazırladığınız bir acil durum çantanız olsun.

Bu Bilgiler Hayat Kurtarabilir.

ACİL DURUM ÇANTANIZI HAZIRLADINIZ MI?

İLK YARDIM ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKENLER

#

 İLK YARDIM ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKENLER
Yeni Metropol SSS
Sıkça Sorulan Sorular

İlkyardım  Eğitimi Ne Kadar Suruyor?
Sağlık Bakanlığı onaylı ilkyardım eğitimi; 16 saat (2 gün) sürmektedir.


İlkyardım  Eğitim Tarihleri
İlkyardım eğitimi almak icin her hafta merkezimizde açmış oldugumuz minimum 5 maksimum 20 katılımcı olusan  hafta ici ve hafta sonu gruplara katılabilirsiniz. Her hafta, hafta içi ve hafta sonu grupları açılmaktadır. Toplu kayıtlarda özel indirim uygulanmaktadır.

Güncel kurs tarihleri için ilkyardım takvimine TIKLAYINIZ


İlkyardım Eğitimine Kayıt İçin Ne Gerekiyor?

İlkyardım Eğitimine katılacak her katılımcıdan;

 • Sertifika ve kimlik kartlarının düzenlenmesi için (T.C.  numaralı)  nüfus cüzdan  fotokopileri   
 • 2  adet  vesikalık resim  talep  edilmektedir.  (Eğitime baslamadan getirmeleri gerekmektedir.)

İlkyardım  Sertifikası Ne Kadar Geçerli?
İlkyardım  Sertifikası 3 yıl süre ile geçerlidir.


İşyerimde İlkyardım Eğitimi Alabilir miyim?
5 kişi ve uzerinde katılımcıdan oluşuyor ise firmanızda yerinde İlkyardım eğitimi alınabilmektedir.

Firmalarda yerinde İlkyardım eğitimi verilebilmesi icin uygun bir eğitim salonu ayarlanması gerekmektedir. 


İş yerimizde İlkyardım Eğitimi Alacak Personeli Nasıl Seçmeliyiz?
İlkyardım Eğitimine katılacak katılımcıların öncelikle gönüllülük esasına göre seçilmesi ve seçilen katılımcılarının eğitim düzeyinin yüksek olması sınav başarısının artması için önem arz etmektedir.


İlkyardım  Eğitimlerinde Eğitmen Sayısı var mi?
İlkyardım Eğitimleri, 20 kişiden fazla katılımcı olmamak şartıyla, her 7 katılımcıya 1 Eğitmen düşecek şekilde verilmektedir. 
Eğitimler  yalnızca Sağlık Bakanlığından onaylı sertifikalı İlk Yardım Eğitmenleri tarafından düzenlenir.


İlkyardım  Eğitimlerinde Yardimci Kaynak Veriliyor mu?
Egitime katılan tum katılımcılarımıza Sağlık Bakanlığı onaylı Temel İlkyardım el kitabımız ücretsiz olarak verilmektedir. Ayrıca Egitim sırasında sınava yonelik çalışma soruları çözülerek konular pekiştirilmektedir.


İlkyardım kursunu tamamladığımda sertifika alabilecek miyim?
16 Saatlik ilkyardım programını tamamladığınızda, il sağlık müdürlüğünün açtığı sınavlarda başarılı olmanız durumunda Sağlık Bakanlığı onaylı ilkyardım Sertifikası ve Kimlik Kartı alabileceksiniz.


İlkyardım  Sinavları Nerede Yapılıyor?
İlkyardım Egitimi sonrası yeterlilik sınavları teorik ve pratik olarak Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü’nün görevlendireceği denetmenler tarafından Anadolu yakası ve avrupa yakasında yapılmaktadır. İlkyardım Sınavları Cumartesi-Pazar sabah veya öğle oturumu olarak her hafta sonu yapılmaktadır. Katılımcılar İlkyardım eğitiminden yaklaşık 1 hafta sonra sınava girmektedir.


İlkyardım  Sinav Ucreti ve Sertifika Ucreti Var mi?
Her kursiyerin sınav giris ücreti Merkezimiz tarafından yatırılmaktadır. 
Sınav kaydı kurumumuz tarafından yapılmaktadır. 
Sınavı Kazanan katılımcıların ilkyardım sertifika ve kimlik kartları ücretsiz olarak çıkarılmaktadır.


İlkyardım  Sınavını Geçtim, Sertifika Ne Zaman Çıkar?
Sınavdan hemen sonar düzenlenen sertifika ve kimlik kartları il sağlık müdürlüğüne onaya gönderilir, yaklaşık 2 hafta içerisinde onaydan çıkmaktadır. Sertifikanız .çıktığında sizlere haber vererek istediğiniz adrese kargo ile gönderim yapmaktayız.


Ilkyardim sertifikamın süresi dolunca ne yapmalıyım?
ilkyardım sertifikanızın 3 yıl geçerlilik tarihi dolduktan sonra Yetkili ilkyardım merkezlerinde 1 gün süre ile güncelleme (yenileme) eğitimine katılarak, sertifikanızın süresini 3 yıl daha uzatabilirsiniz.


Ilkyardim Guncelleme Egitimi Ne Kadar Suruyor?
8 saatlik eğitimin sonunda sertifikanız 3 yıl sure ile uzatılmaktadır.


Ilkyardim Guncelleme Egitimi Icin Ne Evrak Gerekli?

 • İlkyardım Sertifikanızın Asli
 • Kimlik Fotokopisi
 • 1 Adet Vesikalik Resim gerekmektedir.

İlkyardım Eğitici Eğitimi Kursunu Tamamladıktan Sonra Çalışma Alanları;

 • Sürücü Kurslarında ilkyardım Eğitmeni olabilirsiniz.
 • Kendi İlk yardım Merkezinizi  açabilir ve mesul mudur olabilirsiniz.
 • İlk yardım Merkezlerinde part time ve/veya tam zamanli eğitmenlik yapabilirsiniz.

Kimler İlk yardım Eğitmeni Olabilir?

Basta sağlık çalışanları (doktor, hemşire, att, radyoloji, disci, eczacı, ebe, tıbbi sekreter, odyometrist, diyaliz, cevre sağlığı, veteriner, laboratuvar teknisyenleri, hasta bakim, yasli bakim, saglık idarecisi…) olmak üzere biyologlar, odyometri, adli tip, fizik tedavi gibi çok geniş alanda meslek dallarına izin verilmiştir.


İlkyardım eğitmeni olabilen bölümlerin tam listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

İlkyardım Egitici Egitimi Kursuna Kayıt İçin Ne Gerekli?
Noter Onaylı Diploma ve Kimlik Fotokopisi ile Kayıt Yaptırabilirsiniz.


İLKYARDIM HAYAT KURTARIR. İNSAN HAYATINA DEĞER VERİYORSANIZ SIRA SİZDE!

 İLK YARDIM ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKENLER