Yeni Metropol
HASTA/YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ Header

HASTA/YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ

HASTA/YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ

Acil bir durumda hasta/yaralının taşıması gerekiyorsa kurallara uygun olarak davranılmalıdır. Genel bir kural olarak, hasta/yaralının yeri değiştirilmemeli ve hasta/yaralıya dokunulmamalıdır. Bir tehlike olması durumunda, yaralı, en kısa sürede güvenli bir yere taşınmalıdır.

 

Hasta/Yaralı Taşınmasında Genel Kurallar Nelerdir?

Hasta yaralı taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için aşağıdaki kurallara uygun davranmalıdır:

 • Hasta/yaralıya yakın mesafede çalışılmalı,
 • Daha uzun ve kuvvetli kas grupları kullanılmalı,
 • Sırtın gerginliğini korumak için dizler ve kalçalar bükülmeli (Omurilik yaralanmaları riskini azaltır),
 • Yerden destek alacak şekilde her iki ayağı da kullanarak biri diğerinden biraz öne yerleştirilmeli,
 • Kalkarken, ağırlığı kalça kaslarına vererek dizler en uygun biçimde doğrultulmalı,
 • Baş her zaman düz tutulmalı, homojen ve düzgün bir şekilde hareket ettirilmeli,
 • Yavaş ve düzgün adımlarla yürünmeli ve adımlar omuzdan daha geniş olmamalı,
 • Ağırlık kaldırırken karın muntazam tutulup kalça kasılmalı,
 • Omuzlar, leğen kemiğinin ve omuriliğin hizasında tutulmalı,
 • Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınılmalı,
 • Hasta/yaralı mümkün olduğunca az hareket ettirilmeli,
 • Hasta/yaralı, baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranmalı,
 • Tüm hareketleri yönlendirecek sorumlu bir kişi olmalı, bu kişi hareketler için gereken komutları (dikkat, kaldırıyoruz gibi) vermelidir. Bu kişi genellikle ağırlığın en fazla olduğu ve en fazla dikkat edilmesi gereken bölge olan baş ve boyun kısmını tutan kişi olmalı,
 • Hasta/yaralı taşınırken mükemmel bir ekip çalışması gerekmektedir.

Acil Taşıma Teknikleri Nelerdir?

Genel bir kural olarak, hasta/yaralının yeri değiştirilmemeli ve dokunulmamalıdır. Olağanüstü bir tehlike söz konusuysa, taşıdığı her türlü riske rağmen acil taşıma zorunludur.
En kısa sürede yaralılar güvenli bir yere taşınmalıdır. 

Sürükleme Yöntemleri Nelerdir?

Hasta yaralının sürüklenmesi, oldukça faydalı bir yöntemdir. Özellikle, çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınması gerekiyorsa; dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarmalarda herhangi bir yaralanmaya neden olmamak için seçilebilecek bir yöntemdir. İlk yardımcının fiziksel kapasitesi göz önünde bulundurulmalıdır. Mümkünse battaniye kullanılmalıdır.

Sürükleme yöntemleri şunlardır:
 • Ayak bileklerinden sürükleme,
 • Koltuk altından tutarak sürükleme.

Araç İçindeki Yaralıyı (Rentek) Taşıma Yöntemi:

DİKKAT: Araç içindeki yaralıyı (Rentek Manevrası) taşıma; kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi, eğer bir tehlike söz konusu ise omuriliğe zarar vermeden çıkarmada kullanılır. Bu uygulama solunum durması; yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumlarda uygulanacaktır.

 • Kaza ortamı değerlendirilir; patlama, yangın tehlikesi belirlenir, çevre ve ilk yardımcının kendi güvenliği sağlanır,
 • Hasta/yaralının omuzlarına hafifçe dokunarak ve iyi misiniz? diye sorarak bilinci kontrol edilir, çevrede birileri varsa 112’yi araması istenir,
 • Hasta/yaralının solunum yapıp yapmadığı gözlemlenir (göğüs hareketleri izlenir). Eğer solunum yok ise,
 • Hasta/yaralının ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur; emniyet kemeri açılır,
 • Hasta/yaralıya yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu diğer elle de çenesi kavranarak boynu tespit edilir ( Hafif hareketle),
 • Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir,
 • Hasta/yaralı yavaşça yere veya sedyeye yerleştirilir.

Kısa Mesafede Süratli Taşıma Teknikleri Nelerdir?

Kucakta taşıma: Bilinci açık olan çocuklar ve hafif yetişkinler için kullanışlı bir yöntemdir. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. Bir elle yaralı dizlerinin altından tutularak destek alınır, diğer elle gövdenin ağırlığı yüklenerek sırtından kavranır. Yaralıya kollarını ilk yardımcının boynuna dolaması söylenebilir. Bu yaralının kendini güvende hissetmesini sağlar. Ağırlık dizlere verilerek kalkılır.

İlk yardımcının omzundan destek alma: Hafif yaralı ve yürüyebilecek durumdaki hasta/yaralıların taşınmasında kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. Bu yöntem iki kişi ile de uygulanabilir. Yaralının bir kolu ilk yardımcının boynuna dolanarak destek verilir, ilk yardımcı boşta kalan kolu ile hasta/yaralının belini tutarak yardım eder.

Sırtta taşıma: Bilinçli hastaları taşımada kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcı, hasta/yaralıya sırtı dönük olarak çömelir ve bacaklarını kavrar. Hasta/yaralının kolları ilk yardımcının göğsünde birleştirilir. Ağırlık dizlere verilerek hasta/yaralı kaldırılır.

Omuzda taşıma ( itfaiyeci yöntemi): Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir. İlk yardımcı, sol kolu ile omzundan tutarak hasta/yaralıyı oturur duruma getirir. Çömelerek sağ kolunu hasta/yaralının bacaklarının arasından geçirir, hasta/yaralının vücudunu sağ omzuna alır. Sol el ile hasta/yaralının sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar. Hasta/yaralının önde boşta kalan bileği kavranarak hızla olay yerinden uzaklaştırılır. 

İki ilk yardımcı ile ellerin üzerinde taşıma (Altın Beşik Yöntemi): Hasta/yaralının ciddi bir yaralanması yoksa ve yardım edebiliyorsa; iki, üç, dört elle altın beşik yapılarak taşınır.

 •    İki elle: İki ilk yardımcının birer eli boşta kalır, bu elleri birbirlerinin omzuna koyarlar, diğer elleri ile bileklerinden kavrayarak hasta/yaralıyı oturturlar.
 •    Üç elle: Birinci ilk yardımcı bir eli ile ikinci ilk yardımcının omzunu kavrar, diğer eli ile ikinci ilk yardımcının el bileğini kavrar. İkinci ilk yardımcı bir el ile birinci ilk yardımcının bileğini, diğer eli ile de kendi bileğini kavrar.
 •    Dört elle: İlk yardımcılar bir elleri ile diğer el bileklerini, öbür elleri ile de birbirlerinin bileklerini kavrarlar.

Kollar ve bacaklardan tutarak taşıma: Hasta/yaralı bir yerden kaldırılarak hemen başka bir yere aktarılacaksa kullanılır. İki ilk yardımcı tarafından uygulanır.
İlk yardımcılardan biri sırtı hasta/yaralıya dönük olacak şekilde bacakları arasına çömelir ve elleri ile hasta/yaralının dizleri altından kavrar. İkinci ilk yardımcı hasta/yaralının baş tarafına geçerek kolları ile koltuk altlarından kavrar. Bu şekilde kaldırarak taşırlar.

Sandalye ile taşıma: Hasta/yaralının bilinçli olması gereklidir. Özellikle merdiven inip çıkarken çok kullanışlı bir yöntemdir. İki ilk yardımcı tarafından uygulanır. Bir ilk yardımcı sandalyeyi arka taraftan, oturulacak kısma yakın bir yerden, diğer ilk yardımcı sandalyenin ön bacaklarını aşağı kısmından kavrayarak taşırlar.

Sedye Üzerine Yerleştirme Teknikleri Nelerdir?

Kaşık tekniği: Bu teknik hasta/yaralıya sadece bir taraftan ulaşılması durumunda üç ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcılar hasta/yaralının tek bir yanında bir dizleri yerde olacak şekilde diz çökerler. Hasta/yaralının elleri göğsünde birleştirilir. Birinci ilk yardımcı baş ve omzundan, ikinci ilk yardımcı sırtının alt kısmı ve uyluğundan, üçüncü ilk yardımcı dizlerinin altından ve bileklerinden kavrar. Daha sonra kendi ellerini hasta/yaralının vücudun altından geçirerek kavrarlar. Başını ve omzunu tutan birinci ilk yardımcının komutu ile tüm ilk yardımcılar aynı anda hasta/yaralıyı kaldırarak dizlerinin üzerine koyarlar. Aynı anda tek bir hareketle hasta/yaralıyı göğüslerine doğru çevirirler. Sonra uyumlu bir şekilde ayağa kalkar ve aynı anda düzgün bir şekilde sedyeye koyarlar.

Köprü tekniği: Hasta/yaralıya iki taraftan ulaşılması durumunda dört ilk yardımcı tarafından yapılır. İlk yardımcılar bacaklarını açıp, hasta/yaralının üzerine hafifçe çömelerek yerleşirler, Birinci ilk yardımcı başı koruyacak şekilde omuz ve ensesinden, ikinci ilk yardımcı kalçalarından, üçüncü ilk yardımcı da dizlerinin altından tutar, Birinci ilk yardımcının komutu ile her üç ilk yardımcı hastayı kaldırırlar, dördüncü ilk yardımcı sedyeyi arkadaşlarının bacakları arasına iterek yerleştirir ve hasta/yaralı sedyenin üzerine konulur.

Karşılıklı durarak kaldırma: Omurilik yaralanmalarında ve şüphesinde kullanılır. Üç ilk yardımcı tarafından uygulanır. İki ilk yardımcı hasta/yaralının göğüs hizasında karşılıklı diz çökerler. Üçüncü ilk yardımcı hasta/yaralının dizleri hizasında diz çöker. Hasta/yaralının kolları göğsünün üzerinde birleştirerek, düz yatması sağlanır. Baş kısımdaki ilk yardımcılar kollarını baş-boyun eksenini koruyacak şekilde hasta/yaralının sırtına yerleştirirler. Hasta/yaralının dizleri hizasındaki üçüncü ilk yardımcı kollarını açarak hasta/yaralının bacaklarını düz olacak şekilde kavrar. Verilen komutla, tüm ilk yardımcılar hasta/yaralıyı düz olarak kaldırarak sedyeye yerleştirirler.

Sedye İle Taşıma Teknikleri Nelerdir?

Sedye ile taşımada genel kurallar şunlardır;

 • Hasta/yaralı battaniye ya da çarşaf gibi bir malzeme ile sarılmalıdır,
 • Düşmesini önlemek için sedyeye bağlanmalıdır,
 • Başı gidiş yönünde olmalıdır,
 • Sedye daima yatay konumda olmalıdır,
 • Öndeki ilk yardımcı sağ, arkadaki ilk yardımcı sol ayağı ile yürümeye başlamalıdır (Sürekli değiştirilen adımlar sedyeye sağlam taşıma sağlar),
 • Daima sedye hareketlerini yönlendiren bir sorumlu olmalı ve komut vermelidir,
 • Güçlü olan ilk yardımcı hasta /yaralının baş kısmında olmalıdır.

Sedyenin iki kişi tarafından taşınması: Her iki ilk yardımcı çömelirler, sırtları düz, bacakları kıvrık olacak şekilde sedyenin iki ucundaki iç kısımlarda dururlar. Komutla birlikte sedyeyi kaldırırlar ve yine komutla dönüşümlü adımla yürümeye başlarlar. Önde yürüyen yoldaki olası engelleri haber vermekle sorumludur.

Sedyenin dört kişi tarafından taşınması: Yaralının durumu ağır ise ya da yol uzun, zor ve engelli ise sedye 4 kişi ile taşınmalıdır. İlk yardımcıların ikisi hasta/yaralının baş, diğer ikisi ayak kısmında sırtları dik, bacakları bükülü olarak sedyenin yan kısımlarında çömelirler. Sedyenin sapından tutarlar ve yukarı komutu ile sedyeyi kaldırırlar. Sedyenin sol tarafından tutan ilk yardımcılar sol, sağ tarafındakiler sağ adımlarıyla yürümeye başlarlar. Dar bölgeden yürürken ilk yardımcılar sırtlarını sedyenin iç kısmına vererek yerleşirler. Merdiven, yokuş inip çıkarken sedye mümkün olabilecek en yatay pozisyonda tutulmalıdır. Bunun için ayak tarafındakiler sedyeyi omuz hizasında, baş tarafındakiler uyluk hizasında tutmalıdır.

Bir battaniye ile geçici sedye oluşturma: Tek bir battaniye ile sedye oluşturmada ise battaniye yere serilir kenarları rulo yapılır. Yaralı üzerine yatırılarak kısa mesafede güvenle taşınabilir.

Bir battaniye ve iki kirişle geçici sedye oluşturma: Yeterli uzunlukta iki kiriş ile sedye oluşturmak mümkündür. Bir battaniye yere serilir.Battaniyenin 1/3'üne birinci kiriş yerleştirilir ve battaniye bu kirişin üzerine katlanır. Katlanan kısmın bittiği yere yakın bir noktaya ikinci kiriş yerleştirilir, battaniyede kalan kısım bu kirişin üzerini kaplayacak şekilde kirişin üzerine doğru getirilir, hasta/yaralı bu iki kirişin arasında oluşturulan bölgeye yatırılır.

Yeni Metropol Haberler Bütün haberleri listele

Mirsis İlk Yardım Eğitimlerinde Yeni Metropol İlk Yardım Merkezini Tercih Etti

#

Mirsis, Sağlık Bakanlığı onaylı 16 saat, 2 gün süren ilk yardım eğitimini Yeni Metropol İlk Yardım Merkezi'nden aldı.

Mirsis İlk Yardım Eğitimlerinde Yeni Metropol İlk Yardım Merkezini Tercih Etti

12-13 Nisan Tarihlerinde Genel Katılıma Açık İlk Yardım Eğitimimiz Tamamlandı

#

Her hafta Bostancı merkeziminde düzenlediğimiz genel katılıma açık ilk yardım eğitimleri, 12-13 Nisan tarihlerinde de tamamlandı.

12-13 Nisan Tarihlerinde Genel Katılıma Açık İlk Yardım Eğitimimiz Tamamlandı

20-21 Nisan Tarihlerinde Genel Katılıma Açık İlk Yardım Eğitimimiz Tamamlandı

#

Her hafta Bostancı merkeziminde düzenlediğimiz genel katılıma açık ilk yardım eğitimleri, 20-21 Nisan tarihlerinde de tamamlandı.

20-21 Nisan Tarihlerinde Genel Katılıma Açık İlk Yardım Eğitimimiz Tamamlandı

Hayata Destek Derneği İlk Yardım Eğitiminde

#

Hayata Destek Derneği, ilk yardım eğitimi için Yeni Metropol İlk Yardım Merkezi'ni tercih etti. 16 saat boyunca eğitime katılım gösteren Hayata Destek Derneği çalışanları, sınavı başarıyla geçti.

Hayata Destek Derneği İlk Yardım Eğitiminde

Baypark Hospitalda İlk Yardım Eğitimlerimizi Başarı ile Tamamladık

#

Baypark Hospital, 2 gün süren ilk yardım eğitiminde Yeni Metropol İlk Yardım Merkezi'ni tercih etti. 

Baypark Hospitalda İlk Yardım Eğitimlerimizi Başarı ile Tamamladık

ATS Lojistik Çalışanları İlk Yardım Güncelleme Eğitiminde

#

ATS Lojistik Çalışanları güncelleme eğitiminde referans ile Yeni Metropol İlk Yardım Merkezi'ni tercih etti.

ATS Lojistik Çalışanları İlk Yardım Güncelleme Eğitiminde

Zirve Harita Ladin İnşaat İlkyardım Eğitimlerinde Yeni Metropol'ü Tercih Etti

#

Zirve Harita ve Ladin İnşaat Ortaklığı bünyesinde çalışanlar, ilk yardım eğitimi almak üzere Yeni Metropol İlk Yardım Merkezi'ni tercih ettiler.

Zirve Harita Ladin İnşaat İlkyardım Eğitimlerinde Yeni Metropol'ü Tercih Etti

İlkyardım Eğitici Eğitimi 24. Grubumuz Başladı

#

5-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım eğitici eğitimi gündüz grubumuz başladı.

İlkyardım Eğitici Eğitimi 24. Grubumuz Başladı

Yardımcılar Osgb İlk Yardım Güncelleme Eğitimini Başarı İle Tamamladık

#

Yardımcılar Osgb ilk yardım güncelleme eğitimini başarı ile tamamladık.

Yardımcılar Osgb İlk Yardım Güncelleme Eğitimini Başarı İle Tamamladık

İLKYARDIM EĞİTMENİ OLMAK İSTER MİSİN?

#

Temmuz dönemi ilkyardım eğitici eğitimi kayıtlarımız başladı.
Gündüz Grubu: 3-7 Temmuz 2017
Akşam Grubu: 1-7 Temmuz 2017
Erken kayıt avantajlarından faydalanın Son Kayıt: 23 Haziran 2017

İLKYARDIM EĞİTMENİ OLMAK İSTER MİSİN?

24. Dönem İlkyardım Eğitmen Adaylarımız Sınavdan Başarıyla Geçtiler

#

40 saatlik ilk yardım eğitici eğitimi programını tamamlayan 24. Haziran Dönemi ilk yardım eğitmen adaylarımız sınavdan başarıyla geçtiler.

24. Dönem İlkyardım Eğitmen Adaylarımız Sınavdan Başarıyla Geçtiler

Yine Yeni Yeniden 3. Havalimanı Şantiyesindeyiz

#

MNG Tesisat ilk yardım eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Yine Yeni Yeniden 3. Havalimanı Şantiyesindeyiz

Ataşehir Metropol Şantiyesi İlk Yardım Eğitiminde Yeni Metropolu Tercih Etti

#

İlk yardım eğitimlerimiz devam ediyor.

Ataşehir Metropol Şantiyesi İlk Yardım Eğitiminde Yeni Metropolu Tercih Etti

8 - 9 Nisan Temel İlk Yardım Eğitiminden Kareler

#

Her hafta sonu düzenlediğimiz genel katılıma açık ilk yardım eğitimlerimiz devam ediyor.

8 - 9 Nisan Temel İlk Yardım Eğitiminden Kareler

4-8 Nisan İlkyardım Eğitici Eğitimi Kursiyerlerimiz Sınavdan Başarı İle Geçtiler

#

"İlk yardım eğitmeni olmak istiyorum" diyerek bize katılan 7 katılımcımız da İl Sağlık Müdürlüğü ilk yardım eğitici eğitimi sınavını başarı ile geçtiler.

4-8 Nisan İlkyardım Eğitici Eğitimi Kursiyerlerimiz Sınavdan Başarı İle Geçtiler

6-7 Nisan Genel Katılıma Açık İlkyardım Eğitiminden Kareler

#

Her hafta sonu düzenlediğimiz genel katılıma açık ilkyardım eğitimlerimiz devam ediyor.
Hayat kurtarma sırası sizde!

6-7 Nisan Genel Katılıma Açık İlkyardım Eğitiminden Kareler

Uygar Çelik Çalışanları İlkyardım Eğitiminde

#

Dinamik katılımcılar ve eğitmenlerimiz ile keyifli, dolu dolu bir ilkyardım eğitimi daha sonra erdi.

Uygar Çelik Çalışanları İlkyardım Eğitiminde

3. Havalimanı Şantiyesinde MNG Tesisat İlk Yardım Eğitimleri Devam Ediyor

#

Arnavutköy 3. Havalimanı MNG Tesisat şantiyesinde mevcut ilk yardımcı sayısı her geçen gün artıyor.

3. Havalimanı Şantiyesinde MNG Tesisat İlk Yardım Eğitimleri Devam Ediyor

Most Yapım Çalışanları İlkyardım Eğitiminde

#

Most Yapım şirketi ilk yardım eğitimi vermek üzere bizleri 2 gün boyunca ağırladı.

Most Yapım Çalışanları İlkyardım Eğitiminde

Bostancı Merkezimizde Hafta Sonu Genel Katılıma Açık İlkyardım Eğitimlerimiz Devam Ediyor

#

İlkyardım hayat kurtarır. Sevdikleriniz için ilkyardım öğrenin.

Bostancı Merkezimizde Hafta Sonu Genel Katılıma Açık İlkyardım Eğitimlerimiz Devam Ediyor

Yeni Metropol ailesi olarak geleneksel İSGDER iftarına katıldık.

#

Yeni Metropol İlkyardım Eğitim Merkezi olarak her yıl düzenlenen geleneksel İSGDER iftarına katıldık. Sektörün öncüleri ile mevzuatlardaki gelişmeler ve beklentilerin değerlendirildiği keyifli bir akşam oldu. Bizler de ilkyardım eğitimlerinin daha da yaygınlaştırılmasını temenni ederek herkese ilkyardım diyoruz.

Yeni Metropol ailesi olarak geleneksel İSGDER iftarına katıldık.

İLKYARDIM EĞİTİMLERIMIZ TÜM HİZİYLA DEVAM EDİYOR

#

Garanti Bankası Teknoloji Kampüsü Şantiyesinde ilkyardım eğitimi vermek üzere Pendik’teyiz..

İLKYARDIM EĞİTİMLERIMIZ TÜM HİZİYLA DEVAM EDİYOR

ALTAŞ TEMİZLİK İLKYARDIM GÜNCELLEME EĞİTİMİNDE

#

İlkyardım sertifikalarının üzerinden 3 yıl geçen Altaş Temizlik çalışanları güncelleme eğitimi için Yeni Metropol İlkyardım Merkezi'ni tercih etti.

ALTAŞ TEMİZLİK İLKYARDIM GÜNCELLEME EĞİTİMİNDE

BAŞARAN İNŞAAT MİNA TOWERS PROJESİNDE İLKYARDIM EĞİTİMİNDEYİZ

#

Başaran İnşaat çalışanlarına ilkyardım sınavlarında başarılar dileriz.

BAŞARAN İNŞAAT MİNA TOWERS PROJESİNDE İLKYARDIM EĞİTİMİNDEYİZ

BOSTANCI MERKEZİMİZDE İLKYARDIM EĞİTİMLERİMİZ HAFTA BOYUNCA DEVAM EDİYOR

#

Genel katılıma açık ilkyardım eğitimlerimiz her hafta olduğu gibi bu hafta da devam ediyor.

BOSTANCI MERKEZİMİZDE İLKYARDIM EĞİTİMLERİMİZ HAFTA BOYUNCA DEVAM EDİYOR

4-5 MAYIS BOSTANCI MERKEZİMİZDE İLKYARDIM EĞİTİMİNDEN KARELER

#

İlk yardım öğrenmeyen kimse kalmasın...

4-5 MAYIS BOSTANCI MERKEZİMİZDE İLKYARDIM EĞİTİMİNDEN KARELER

ŞANTİYELERDE İLKYARDIM EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR

#

Garanti Bankası Teknoloji Kampüsü Şantiyesinde ikinci kez ilkyardım eğitimi vermek üzere Pendik’teyiz.

ŞANTİYELERDE İLKYARDIM EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR

YİNE YENİ YENİDEN MNG TESİSAT İLKYARDIM EĞİTİMİNDEYİZ

#

MNG Tesisat ilkyardım eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor.

YİNE YENİ YENİDEN MNG TESİSAT İLKYARDIM EĞİTİMİNDEYİZ

İLK YARDIM ÖĞRENELİM

#

Siz de interaktif ilk yardım eğitimlerimize katılarak, ilk yardım uygulamalarını öğrenmenin ne kadar kolay olduğunu keşfedin.

İLK YARDIM ÖĞRENELİM

Taksim 360 Kentsel Dönüşüm Projesi İlkyardım Eğitimindeyiz

#

GAP İnşaat Tarlabaşı Kentsel Dönüşüm Projesi, ilkyardım eğitimlerinde Yeni Metropol'ü tercih etti.

Taksim 360 Kentsel Dönüşüm Projesi İlkyardım Eğitimindeyiz

Yine Yeni Yeniden Taksim 360 Kentsel Dönüşüm Projesindeyiz

#

11-12 Mayıs tarihlerinde GAP İnşaat Tarlabaşı Kentsel Dönüşüm Projesi çalışanları 2. Grubumuza ilkyardım eğitimi vermek üzere yeniden Taksim’deyiz.

Yine Yeni Yeniden Taksim 360 Kentsel Dönüşüm Projesindeyiz

Refleks Arama Kurtarma Derneği Gönüllüleri İlkyardım Güncelleme Eğitiminde

#

Onlar afetlerde hayat kurtarıyor, göçük altında, sel taşkınlarında, trafik kazalarında, orman kayıplarında her zaman hazır ve nazırlar.

Refleks Arama Kurtarma Derneği Gönüllüleri İlkyardım Güncelleme Eğitiminde

Garanti Bankası Teknoloji Kampüsü İlkyardım Eğitiminde

#

13-14 Mayıs tarihlerinde 3. Kez Garanti Bankasi Teknoloji Kampüsü projesine giderek ilkyardım eğitimlerimizi tamamladık.

Garanti Bankası Teknoloji Kampüsü İlkyardım Eğitiminde

13-14 Mayıs Bostancı Merkezimizde İlkyardım Eğitimlerimiz Tamamlandı

#

Her hafta sonu genel katılıma açık ilkyardım eğitimleri düzenliyoruz.

13-14 Mayıs Bostancı Merkezimizde İlkyardım Eğitimlerimiz Tamamlandı

20-21 Mayıs Bostancı Merkezimizde İlkyardım Eğitimlerimiz Tamamlandı

#

20 kişilik sınıflarımızda her hafta sonu ve her hafta içi ilkyardım eğitimleri düzenliyoruz.

20-21 Mayıs Bostancı Merkezimizde İlkyardım Eğitimlerimiz Tamamlandı

Can Ören Osgb işbirliği ile 27-28 Mayıs tarihlerinde ilkyardım eğitimi düzenledik

#

Can Ören Osgb iş güvenliği hizmeti vermiş olduğu firmalarının ilkyardım eğitimlerini Yeni Metropol ilkyardım merkezinden alıyor.

Can Ören Osgb işbirliği ile 27-28 Mayıs tarihlerinde ilkyardım eğitimi düzenledik

30-31 Mayıs Bostancı Merkezimizde İlkyardım Eğitimlerimiz Tamamlandı

#

İlkyardım eğitimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor.

30-31 Mayıs Bostancı Merkezimizde İlkyardım Eğitimlerimiz Tamamlandı

MNG Tesisat Çalışanları İlkyardım Eğitimi Başarı İle Tamamlandı

#

3-4 Haziran tarihlerinde 3. Havalimanı şantiyesinde MNG Tesisat çalışanlarına ilkyardım eğitimi verdik.

MNG Tesisat Çalışanları İlkyardım Eğitimi Başarı İle Tamamlandı

3-4 Haziran Genel Katılıma Açık İlkyardım Eğitimi Başarı İle Tamamlandı

#

3-4 Haziran tarihlerinde Bostancı Merkezimizde genel katılıma açık ilkyardım eğitimini başarı ile tamamladık.

3-4 Haziran Genel Katılıma Açık İlkyardım Eğitimi Başarı İle Tamamlandı

4 Haziran İlkyardım Güncelleme Eğitimi Başarı İle Tamamlandı

#

İlkyardım sertifikaları güncelleme süresi 3 yıldır. 3 yılın sonunda 8 saatlik yenileme eğitimi alan ilkyardımcılar sertifikalarının geçerlilik süresi 3 yıl süre ile uzatılır.

4 Haziran İlkyardım Güncelleme Eğitimi Başarı İle Tamamlandı

İstanbul Silah Çalışanları İlkyardım Güncelleme Eğitiminde

#

İstanbul Silah Çalışanları ilkyardım güncelleme eğitimleri başarı ile tamamlandı.

İstanbul Silah Çalışanları İlkyardım Güncelleme Eğitiminde

10-11 Haziran İlkyardım Eğitimi Başarı İle Tamamlandı

#

10-11 Haziran tarihlerinde Bostancı Merkezimizde 2 gün süre ile temel ilkyardım eğitimi verildi.

10-11 Haziran İlkyardım Eğitimi Başarı İle Tamamlandı

Yardımcı Osgb İşbirliği İle İlkyardım Eğitimi Başarı İle Tamamlandı

#

10-11 Haziran tarihlerinde Levent Yardımcı Osgb Merkezinde banka çalışanlarına 2 süre ile temel ilkyardım eğitimi verildi.

Yardımcı Osgb İşbirliği İle İlkyardım Eğitimi Başarı İle Tamamlandı

Milenyum Park Evlerinde Çalışan Güvenlik Görevlilerine İlkyardım Eğitimi Verdik.

#

15-16 Haziran tarihlerinde Milenyum Park Evlerinde 2 gün süre ile temel ilkyardım eğitimi verdik.

Milenyum Park Evlerinde Çalışan Güvenlik Görevlilerine İlkyardım Eğitimi Verdik.

18 Haziran Genel Katılıma Açık İlkyardım Güncelleme Eğitimi Tamamlandı

#

18 Haziran tarihinde Bostancı merkezimizde düzenlemiş olduğumuz ilkyardım güncelleme eğitimi başarı ile tamamlandı.

18 Haziran Genel Katılıma Açık İlkyardım Güncelleme Eğitimi Tamamlandı

Sofra Yemek İlkyardım Eğitimlerinde Yeni Metropolü Tercih Etti

#

Sofra Yemek ilkyardım eğitimlerini ve ilkyardım güncelleme eğitimlerini Yeni Metropol’den alıyor.

Sofra Yemek İlkyardım Eğitimlerinde Yeni Metropolü Tercih Etti

17-18 Haziran İlkyardım Eğitimi Başarı İle Tamamlandı

#

Gururla söylüyoruz, dile kolay açılışımızdan bugüne kadar 270. ilkyardım eğitimimizi verdik.

17-18 Haziran İlkyardım Eğitimi Başarı İle Tamamlandı

Birim Mobilya Çalışanları İlkyardım Eğitiminde

#

Birim Mobilya çalışanları 2 gün süre ile ilkyardım eğitimi aldılar.

Birim Mobilya Çalışanları İlkyardım Eğitiminde

19-20 Haziran İlkyardım Eğitimi Başarı İle Tamamlandı

#

İlkyardım hayat kurtarır. Hayat kurtarma sırası sizde...

19-20 Haziran İlkyardım Eğitimi Başarı İle Tamamlandı

DT Telekomünikasyon İlkyardım Eğitimleri İçin Yeni Metropolü Tercih Etti

#

DT Telekomünikasyon çalışanları artık ilkyardım eğitimlerini Yeni Metropol'den alacak.

DT Telekomünikasyon İlkyardım Eğitimleri İçin Yeni Metropolü Tercih Etti
Yeni Metropol Blog Bütün blog içeriklerini listele

İlk Yardım Sertifikası Veren Kurumlar

#

İlk yardım sertifikası, Sağlık Bakanlığı'nın yetki verdiği merkezlerden alınmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü, ilk yardım sertifikası için İstanbul'da 127 merkeze yetki vermiştir.

İlk Yardım Sertifikası Veren Kurumlar

İlk Yardım Sertifikası Soruları

#

İlk yardım sertifikası almak için eğitimini tamamlayan adaylar, 40 soruluk yazılı sınava tabii tutulurlar. Sınavlardan başarı ile geçmek istiyorsanız, ilk yardım sınav sorularımızı çözmeden sınava girmeyin.

İlk Yardım Sertifikası Soruları

İlk Yardım Sertifikası Nasıl Alınır

#

İlk yardım eğitimi için Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verilmiş bir eğitim merkezine başvuru yapılması gerekmektedir. İlk yardım eğitimini tamamladıktan sonra yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar, ilk yardım sertifikası almaya hak kazanır.

İlk Yardım Sertifikası Nasıl Alınır

İlk Yardım Eğitimi Ücreti

#

İlk yardım eğitim ücretleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. İlk yardım eğitimleri ve  avantajlı fiyatlarımızdan yararlanmak için bize ulaşın.

İlk Yardım Eğitimi Ücreti

İlk Yardım Eğitici Eğitimi

#

İlk yardım eğitici eğitimi almak için sağlık ile ilgili bir bölümünden mezun olma şartı bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı onaylı merkezler tarafından verilen eğitimi tamamlayanlar sonrasında, sınava katılır. Sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılar, 5 yıl geçerli ilk yardım eğitmeni sertifikası almaya hak kazanırlar.

İlk Yardım Eğitici Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi Nasıl Alınır

#

İlk yardım eğitimi, Sağlık Bakanlığı onaylı merkezler tarafından verilmektedir. İlk yardım eğitimine katılan katılımcılar, sınavı başarıyla geçmeleri halinde 3 yıl geçerli ilk yardım sertifikası almaya hak kazanırlar.

İlk Yardım Eğitimi Nasıl Alınır

İlk Yardım Eğitimi Alma Zorunluluğu

#

Her iş yerinde, ilk yardım eğitimi almış personel bulundurma zorunluluğu vardır. İş güvenliği denetimlerinde yeterli sayıda ilk yardımcı bulundurmayan iş yerlerine, idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

İlk Yardım Eğitimi Alma Zorunluluğu

İlk Yardım Eğitici Eğitimi Nasıl Alınır

#

İlk yardım eğitici eğitimi almak için lise ve üniversitelerin sağlık ile ilgili bir bölümünden mezun olma şartı bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı onaylı merkezler tarafından verilen eğitim sonrasında, sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılar, 5 yıl geçerli ilk yardım eğitmeni sertifikası almaya hak kazanırlar.

İlk Yardım Eğitici Eğitimi Nasıl Alınır

İlk Yardım Sertifikası Gerekli Evraklar

#

Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım eğitimi sertifikası için zaman sınırı olmaksızın bireysel veya kurumsal tüm işyerlerine ilk yardım eğitimi vermekteyiz.

İlk Yardım Sertifikası Gerekli Evraklar

İlk Yardım Eğitici Eğitimi Gerekli Evraklar

#

Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım eğitici eğitim sertifikası almak için lise ve üniversitelerin sağlık ile ilgili bir alanından mezun olma şartı bulunmaktadır. İlk yardım eğitici eğitimi programlarımıza kayıt yaptırarak, yeni bir meslek edinebilirsiniz.

İlk Yardım Eğitici Eğitimi Gerekli Evraklar

Hijyen Sınav Soruları ve Cevapları

#

Hijyen Eğitimi sonrasında gireceğiniz sınava hazırlanmak için bu soruları çözerek kendinizi sınayabilirsiniz.

Hijyen Sınav Soruları ve Cevapları

Hijyen Sertifikası İçin Gerekli Evraklar

#

Yeni Metropol İlk Yardım Merkezi olarak, zaman sınırı olmaksızın bireysel veya kurumsal tüm işyerlerine hijyen eğitimi vermekteyiz.

 

Hijyen Sertifikası İçin Gerekli Evraklar

Hijyen Sertifikası Alma Zorunluluğu

#

Gıda ve güzellik sektörü çalışanları, hijyen sertifikası almak zorundadır. Denetimlerde hijyen sertifikası kontrolleri yapılmaktadır. Kontrollerde belgelerin eksik çıkması durumunda, cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

Hijyen Sertifikası Alma Zorunluluğu

Hijyen Eğitimi Sertifikası

#

Hijyen Eğitimi Sertifikası, 8 saatlik hijyen eğitimini tamamlayan katılımcıların, eğitim sonunda girdikleri sınavdan başarılı olmaları sonucunda verilmektedir.

Hijyen Eğitimi Sertifikası

Hijyen Eğitimi Nasıl Alınır

#

Sadece MEB onaylı kurumlar tarafından verilen Hijyen Eğitimi, 8 saat sürmektedir. Hijyen eğitimi, sektörlere göre 2 alanda verilmektedir. Yeni Metropol İlk Yardım Merkezi, her iki alan için de MEB onaylı hijyen belgesi vermektedir.

Hijyen Eğitimi Nasıl Alınır

Hijyen Eğitimi Belgesi Geçerlilik Süresi

#

Hijyen eğitimi sonrasında yapılan sınavdan başarılı olanlar, MEB onaylı hijyen belgesi almaya hak kazanır. Hijyen Eğitimi Yönetmeliği'nde bu belgenin geçerlilik süresi belirtilmemektedir.

Hijyen Eğitimi Belgesi Geçerlilik Süresi

Hijyen Eğitimi Almak Zorunda Olan Meslekler

#

Hijyen Eğitimi Yönetmeliğine göre, "Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri" ve "Gıda ve Su Sektörleri" alanında çalışanların, hijyen eğitimi alması gerekmektedir.

Hijyen Eğitimi Almak Zorunda Olan Meslekler

Hijyen Eğitimi Alma Zorunluluğu

#

Gıdaya veya insanlara direkt temasta bulunan iş yerlerinde çalışanlara Hijyen Eğitimi zorunlu tutulmuştur. Bu kapsamda, İSG ve belediyeler tarafından denetimler yapılmaktadır. 

Hijyen Eğitimi Alma Zorunluluğu

Hijyen Belgesi Nasıl Alınır

#

Hijyen eğitimi alan katılımcılar, eğitim sonrasında girdikleri sınavı başarıyla geçmeleri halinde, MEB onaylı hijyen belgesi almaya hak kazanırlar.

Hijyen Belgesi Nasıl Alınır

Hijyen Belgesi Başvuru Formu

#

Hijyen belgesi başvuru formunu doldurun, sizleri arayarak hijyen belgesi ile ilgili bilgilendirelim.

Hijyen Belgesi Başvuru Formu

Hijyen Belgesi Almak İçin Gerekenler

#

Hijyen belgesi, "Gıda ve su sektörleri" ve " Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri" olmak üzere 2 şekilde düzenlenmektedir. Alınacak hijyen belgesi, meslek grubuna uygun olarak seçilmelidir.

Hijyen Belgesi Almak İçin Gerekenler

Hijyen Belgesi Alma Zorunluluğu

#

Gıdaya veya insanlara direkt temasta bulunan iş yerlerinde çalışanların, bulaşıcı hastalıklardan korunmasını ve hijyenik ortamlarda çalışmalarını sağlamak amacıyla Hijyen Eğitimi zorunlu tutulmuştur.

Hijyen Belgesi Alma Zorunluluğu

Halk Eğitim Hijyen Sertifikası

#

Hijyen eğitimi alan kişilere, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı hijyen belgesi düzenlenmektedir.

Halk Eğitim Hijyen Sertifikası

İLK YARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROGRAMI

#

İlk yardım eğitici eğitim programı, Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım merkezleri tarafından verilmektedir. Bu eğitim 40 saati aşmayacak şekilde düzenlenmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş müfredata uygun olarak eğitim verilmektedir.

İLK YARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROGRAMI

İSTANBULDA YETKİLİ İLK YARDIM MERKEZLERİ

#

Eğitim alacağınız merkez, Sağlık Bakanlığı onaylı olmak zorundadır. Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan ilk yardım merkezleri, İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlanmaktadır. Bu merkezler sürekli olarak denetlenmekte, uygunluk durumları kontrol edilmektedir.

İSTANBULDA YETKİLİ İLK YARDIM MERKEZLERİ

İSTANBUL'DA YETKİLİ İLK YARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ MERKEZLERİ

#

İlk yardım eğitici eğitim alacağınız merkez, Sağlık Bakanlığı onaylı olmak zorundadır. Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan merkezler, İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlanmaktadır. Bu merkezler sürekli olarak denetlenmekte, uygunluk durumları kontrol edilmektedir.

İSTANBUL'DA YETKİLİ İLK YARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ MERKEZLERİ

İSTANBUL İLK YARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ ÜCRETLERİ

#

Sağlık Bakanlığı, her yıl bir komisyon kurarak, ilk yardım eğitici eğitimi ücretlerini belirler. Belirlenen ücretler, yayınlandığı tarihten itibaren uygulamaya konulmaktadır. Şehirlerin yaşam standartlarına göre belirlenen ücretler, şehirden şehire farklılık göstermektedir.

 

İSTANBUL İLK YARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ ÜCRETLERİ

BOĞULMALARDA İLK YARDIM

#

Boğulma; vücuttaki dokulara yeterli oksijen gitmemesi sonucu dokularda bozulma meydana gelmesidir. Boğulmanın birçok nedeni bulunmaktadır. Boğulmalarda genel ilk yardım işlemleri ne olmalıdır?

BOĞULMALARDA İLK YARDIM

HASTA/YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ

#

Acil bir durumda hasta/yaralının taşıması gerekiyorsa kurallara uygun olarak davranılmalıdır. Genel bir kural olarak, hasta/yaralının yeri değiştirilmemeli ve hasta/yaralıya dokunulmamalıdır. Bir tehlike olması durumunda, yaralı, en kısa sürede güvenli bir yere taşınmalıdır.

 

HASTA/YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ

GÖZ, KULAK VE BURUNA YABANCI CİSİM KAÇMASINDA İLK YARDIM

#

Göz, kulak ve buruna yabancı bir cisim kaçması, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Hassas olan bu organlara müdahale edilirken çok dikkatli olmak gerekir.

GÖZ, KULAK VE BURUNA YABANCI CİSİM KAÇMASINDA İLK YARDIM

HAYVAN ISIRMALARINDA İLK YARDIM

#

Kedi, köpek, arı, akrep, yılan ve deniz canlılarının ısırık veya sokmaları sonucunda zehirlenme durumu olabilmektedir. Her canlının ısırık veya sokması sonucunda oluşan reaksiyon farklıdır. Bu nedenle ilk yardım uygulamaları da farklılık gösterebilmektedir.

HAYVAN ISIRMALARINDA İLK YARDIM

ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM

#

Zehirlenme, vücuda zehirli (toksik) bir maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulmasıdır. Zehirlenme durumunda kurallara uygun bir şekilde müdahale etmek büyük önem taşımaktadır.

ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM

İLK YARDIM EĞİTMENLERİ NERELERDE ÇALIŞABİLİR?

#

İlk yardım eğitici eğitimi programına katılan ve program sonrasında yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar, ilk yardım eğitmeni sertifikası almaya hak kazanırlar. İlk yardım eğitmenlerinin çalışma alanı gün geçtikçe artmaktadır. 

 

İLK YARDIM EĞİTMENLERİ NERELERDE ÇALIŞABİLİR?

KİMLER İLK YARDIM EĞİTİMİ ALABİLİR

#

Hayat kurtarmak isteyen herkes ilk yardım eğitimi alabilir. İlk yardım eğitimi için 18 yaşını doldurmuş ve ilkokul mezunu olma şartı bulunmaktadır. Sadece 2 gününüzü ayırarak hayat kurtaracak doğru müdahaheleleri öğrenebilirsiniz.

KİMLER İLK YARDIM EĞİTİMİ ALABİLİR

İŞYERLERİNDE İLK YARDIM EĞİTİMİ ZORUNLULUĞU

#

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'na göre; iş yerlerinde belirli sayıda çalışanın ilk yardım eğitimi alması gerekmektedir. İş yerlerinde kaç kişinin ilk yardım eğitimi almış olması gerektiği, İlk Yardım Yönetmeliği'nde belirtilmiştir.

 

İŞYERLERİNDE İLK YARDIM EĞİTİMİ ZORUNLULUĞU

İLK YARDIM SERTİFİKASI GEÇERLİLİK SÜRESİ

#

İlk yardım eğitimleri sonunda verilen ilk yardım sertifikaları ve kimlik kartlarının geçerlilik süresi, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan İlk Yardım Yönetmeliği'nde belirtilmiştir. Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihi gün, ay ve yıl olarak belirtilmiştir. Geçerlilik süresini dolduran ilkyardımcılar, ilk yardım merkezlerine başvurarak, ilk yardım güncelleme eğitimine katılırlar ve sertifikalarının süresini uzatmış olurlar.

İLK YARDIM SERTİFİKASI GEÇERLİLİK SÜRESİ

İLK YARDIM SERTİFİKASI NE İŞE YARAR?

#

İlk yardım sertifikasına sahip olanlar, acil durumlarda gerekli müdahaleyi yaparak bir hayatın kurtarılmasına destek olabilirler. Birçok iş alanında zorunlu hale gelen ilk yardım eğitimini, 18 yaşını doldurmuş ve ilkokul mezunu olan herkes alabilir.

İLK YARDIM SERTİFİKASI NE İŞE YARAR?

İLK YARDIM MERKEZİNDE MESUL MÜDÜRLÜK

#

İlk yardım eğitim merkezileri, mevzuat gereği bünyesinde tam zamanlı olarak görev yapan mesul müdür çalıştırmak zorundadır. 

İLK YARDIM MERKEZİNDE MESUL MÜDÜRLÜK

İLK YARDIM SERTİFİKASI ÜCRETLERİ

#

Sağlık Bakanlığı her yıl ücret tespit komisyonu kurarak, ilk yardım eğitimi fiyatlarını belirler ve yayınlar. İlk yardım merkezleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen fiyatları uygulamak zorundadır.

İLK YARDIM SERTİFİKASI ÜCRETLERİ

İLK YARDIM EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

#

Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Temmuz 2015 tarihinde güncellenerek Resmi Gazete'de yayınlanan İlk Yardım Yönetmeliği yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin uygulanmasından Sağlık Bakanlığı sorumludur.

İLK YARDIM EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

İLK YARDIM MERKEZİ NASIL AÇILIR?

#

İlk yardım eğitim merkezi açmak isteyen kişi ya da kurum, gerekli belgeleri tamamladıktan sonra Acil Sağlık Şube Müdürlüğü'ne başvuruda bulunur. Yetki belgesini alan ilk yardım merkezi, ilk yardım eğitimlerini yasal olarak vermeye başlayabilir.  

İLK YARDIM MERKEZİ NASIL AÇILIR?

İLK YARDIM EĞİTMENLERİ ÇALIŞMA KOŞULLARI

#

İlk yardım eğitici eğitimi kursunu tamamlayarak, sınavdan başarılı olan adaylar eğitmenlik için hak kazanmış olurlar. İlk Yardım Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, birçok ilk yardım merkezi açılmış, bu merkezlerde sertifikalı ilk yardım eğitimleri verilmeye başlanmıştır. İlk yardım eğitmenleri kısmi süreli veya tam zamanlı olarak ilk yardım merkezlerinde çalışmaktadırlar. 

İLK YARDIM EĞİTMENLERİ ÇALIŞMA KOŞULLARI

İŞYERLERİNDE İLK YARDIMCI SAYISI NASIL BELİRLENİR?

#

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında; işyerlerinin, belirli sayıda ilk yardım sertifikasına sahip personel bulundurma zorunluluğu vardır. İlk yardımcı sayısı, iş yerinin bulunduğu tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre değişmektedir.

 

İŞYERLERİNDE İLK YARDIMCI SAYISI NASIL BELİRLENİR?

Göğüste Kuvvetli Ağrı

#

Göğüste kuvvetli ağrı, kalp kasına giden kanın azalması sonucunda meydana gelen ağrıdır. Genellikle kalp spazmı ya da kalp krizi gibi durumlarda gözlemlenir. Nefes darlığı, terleme, sıkıntı gibi belirtileri vardır.

 

Göğüste Kuvvetli Ağrı

Kan Şekeri Düşüklüğü Nedir?

#

Kan şekeri düşüklüğü, herhangi bir nedenden kaynaklanarak vücuttaki glikozun eksilmesi durumunda ortaya çıkan durumdur.

Kan Şekeri Düşüklüğü Nedir?

Sara Krizi (Epilepsi) Nedir?

#

Kronik bir hastalık olan sara (epilepsi), doğum sırasında ya da daha sonra herhangi bir nedenle beyin zedelenmesi sebebiyle gelişir. Sara krizinin ortaya çıkış nedenleri farklılık göstermektedir.

Sara Krizi (Epilepsi) Nedir?

BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLK YARDIM

#

Beynin normal faaliyetlerindeki bir aksama nedeni ile bilincin kısmen ya da tamamen kaybolması halidir. Bilinç bozukluğu/bilinç kaybı, bayılma ve koma durumu olarak görülmektedir.

BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLK YARDIM

İLK YARDIM SINAV UYGULAMALARI

#

İlk yardım eğitimini tamamlayan katılımcılar, ilk yardım sınavına girmeye hak kazanır. Eğitim sonrasında 1 ay içinde sınava girmek zorunda olan katılımcıların, başarısız olmaları durumunda 2. kez sınava girme hakkı bulunmaktadır.

İLK YARDIM SINAV UYGULAMALARI

Havale Nedir?

#

Havale, kafa travmasına, yüksek ateşe veya bazı hastalıklara bağlı olarak, beyinde meydana gelen elektriksel boşalmalar sonucu, vücuttaki kaslarda kontrol edilemeyen kasılma durumudur.

Havale Nedir?

İLK YARDIM SINAVI

#

Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım eğitimlerinin sonunda katılımcılar sınava girmektedir. Sınavdan başarılı olan katılımcılara, ilk yardım merkezi tarafından düzenlenen sertifikalar, İl Sağlık Müdürlüğü onayına sunulur.

İLK YARDIM SINAVI
Yeni Metropol SSS
Sıkça Sorulan Sorular

İlkyardım  Eğitimi Ne Kadar Suruyor?
Sağlık Bakanlığı onaylı ilkyardım eğitimi; 16 saat (2 gün) sürmektedir.


İlkyardım  Eğitim Tarihleri
İlkyardım eğitimi almak icin her hafta merkezimizde açmış oldugumuz minimum 5 maksimum 20 katılımcı olusan  hafta ici ve hafta sonu gruplara katılabilirsiniz. Her hafta, hafta içi ve hafta sonu grupları açılmaktadır. Toplu kayıtlarda özel indirim uygulanmaktadır.

Güncel kurs tarihleri için ilkyardım takvimine TIKLAYINIZ


İlkyardım Eğitimine Kayıt İçin Ne Gerekiyor?

İlkyardım Eğitimine katılacak her katılımcıdan;

 • Sertifika ve kimlik kartlarının düzenlenmesi için (T.C.  numaralı)  nüfus cüzdan  fotokopileri   
 • 2  adet  vesikalık resim  talep  edilmektedir.  (Eğitime baslamadan getirmeleri gerekmektedir.)

İlkyardım  Sertifikası Ne Kadar Geçerli?
İlkyardım  Sertifikası 3 yıl süre ile geçerlidir.


İşyerimde İlkyardım Eğitimi Alabilir miyim?
5 kişi ve uzerinde katılımcıdan oluşuyor ise firmanızda yerinde İlkyardım eğitimi alınabilmektedir.

Firmalarda yerinde İlkyardım eğitimi verilebilmesi icin uygun bir eğitim salonu ayarlanması gerekmektedir. 


İş yerimizde İlkyardım Eğitimi Alacak Personeli Nasıl Seçmeliyiz?
İlkyardım Eğitimine katılacak katılımcıların öncelikle gönüllülük esasına göre seçilmesi ve seçilen katılımcılarının eğitim düzeyinin yüksek olması sınav başarısının artması için önem arz etmektedir.


İlkyardım  Eğitimlerinde Eğitmen Sayısı var mi?
İlkyardım Eğitimleri, 20 kişiden fazla katılımcı olmamak şartıyla, her 7 katılımcıya 1 Eğitmen düşecek şekilde verilmektedir. 
Eğitimler  yalnızca Sağlık Bakanlığından onaylı sertifikalı İlk Yardım Eğitmenleri tarafından düzenlenir.


İlkyardım  Eğitimlerinde Yardimci Kaynak Veriliyor mu?
Egitime katılan tum katılımcılarımıza Sağlık Bakanlığı onaylı Temel İlkyardım el kitabımız ücretsiz olarak verilmektedir. Ayrıca Egitim sırasında sınava yonelik çalışma soruları çözülerek konular pekiştirilmektedir.


İlkyardım kursunu tamamladığımda sertifika alabilecek miyim?
16 Saatlik ilkyardım programını tamamladığınızda, il sağlık müdürlüğünün açtığı sınavlarda başarılı olmanız durumunda Sağlık Bakanlığı onaylı ilkyardım Sertifikası ve Kimlik Kartı alabileceksiniz.


İlkyardım  Sinavları Nerede Yapılıyor?
İlkyardım Egitimi sonrası yeterlilik sınavları teorik ve pratik olarak Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü’nün görevlendireceği denetmenler tarafından Anadolu yakası ve avrupa yakasında yapılmaktadır. İlkyardım Sınavları Cumartesi-Pazar sabah veya öğle oturumu olarak her hafta sonu yapılmaktadır. Katılımcılar İlkyardım eğitiminden yaklaşık 1 hafta sonra sınava girmektedir.


İlkyardım  Sinav Ucreti ve Sertifika Ucreti Var mi?
Her kursiyerin sınav giris ücreti Merkezimiz tarafından yatırılmaktadır. 
Sınav kaydı kurumumuz tarafından yapılmaktadır. 
Sınavı Kazanan katılımcıların ilkyardım sertifika ve kimlik kartları ücretsiz olarak çıkarılmaktadır.


İlkyardım  Sınavını Geçtim, Sertifika Ne Zaman Çıkar?
Sınavdan hemen sonar düzenlenen sertifika ve kimlik kartları il sağlık müdürlüğüne onaya gönderilir, yaklaşık 2 hafta içerisinde onaydan çıkmaktadır. Sertifikanız .çıktığında sizlere haber vererek istediğiniz adrese kargo ile gönderim yapmaktayız.


Ilkyardim sertifikamın süresi dolunca ne yapmalıyım?
ilkyardım sertifikanızın 3 yıl geçerlilik tarihi dolduktan sonra Yetkili ilkyardım merkezlerinde 1 gün süre ile güncelleme (yenileme) eğitimine katılarak, sertifikanızın süresini 3 yıl daha uzatabilirsiniz.


Ilkyardim Guncelleme Egitimi Ne Kadar Suruyor?
8 saatlik eğitimin sonunda sertifikanız 3 yıl sure ile uzatılmaktadır.


Ilkyardim Guncelleme Egitimi Icin Ne Evrak Gerekli?

 • İlkyardım Sertifikanızın Asli
 • Kimlik Fotokopisi
 • 1 Adet Vesikalik Resim gerekmektedir.

İlkyardım Eğitici Eğitimi Kursunu Tamamladıktan Sonra Çalışma Alanları;

 • Sürücü Kurslarında ilkyardım Eğitmeni olabilirsiniz.
 • Kendi İlk yardım Merkezinizi  açabilir ve mesul mudur olabilirsiniz.
 • İlk yardım Merkezlerinde part time ve/veya tam zamanli eğitmenlik yapabilirsiniz.

Kimler İlk yardım Eğitmeni Olabilir?

Basta sağlık çalışanları (doktor, hemşire, att, radyoloji, disci, eczacı, ebe, tıbbi sekreter, odyometrist, diyaliz, cevre sağlığı, veteriner, laboratuvar teknisyenleri, hasta bakim, yasli bakim, saglık idarecisi…) olmak üzere biyologlar, odyometri, adli tip, fizik tedavi gibi çok geniş alanda meslek dallarına izin verilmiştir.


İlkyardım eğitmeni olabilen bölümlerin tam listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

İlkyardım Egitici Egitimi Kursuna Kayıt İçin Ne Gerekli?
Noter Onaylı Diploma ve Kimlik Fotokopisi ile Kayıt Yaptırabilirsiniz.


İLKYARDIM HAYAT KURTARIR. İNSAN HAYATINA DEĞER VERİYORSANIZ SIRA SİZDE!

İLK YARDIM SINAVI
guncelleniyor...