Yeni Metropol
KANAMALARDA İLK YARDIM Header

KANAMALARDA İLK YARDIM

KANAMALARDA İLK YARDIM

Kanama, damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına (vücudun içine veya dışına doğru) doğru akmasıdır. Dış kanamalar, iç kanamalar ve doğal deliklerden olan kanamalar için uygulanan ilk yardım farklılık gösterebilir.

Kanama Nedir?
Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına (vücudun içine veya dışına doğru) doğru akmasıdır.

Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki durumlara bağlıdır:

 • Kanamanın hızı,
 • Vücutta kanın aktığı bölge,
 • Kanama miktarı,
 • Kişinin fiziksel durumu ve yaşı

Kaç Çeşit Kanama Vardır?

Vücutta kanın aktığı bölgeye göre 3 çeşit kanama vardır:

 • Dış kanamalar: Kanama yaradan vücut dışına doğru olur.
 • İç kanamalar: Kanama vücut içine olduğu için gözle görülemez.
 • Doğal deliklerden olan kanamalar: Kulak, burun, ağız, anüs, üreme organlarından olan kanamalardır.


Damar tipine göre ise: Kanama arter (atardamar), ven (toplardamar) ya da kılcal damar kanaması olabilir.

 • Atar damar kanamaları kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar ve açık renklidir.
 • Toplardamar kanamaları ise koyu renkli ve sızıntı şeklindedir.
 • Kılcal damar kanaması küçük kabarcıklar şeklindedir.

Kanamanın değerlendirilmesinde, şok belirtilerinin izlenmesi çok önemlidir.

Kanamalarda Vücutta Baskı Uygulanacak Noktalar Nelerdir?
Atardamar kanamalarında kan basınç ile fışkırır tarzda olur. Bu nedenle, kısa zamanda çok kan kaybedilir. Bu tür kanamalarda asıl yapılması gereken, kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın olan bir üst atardamar bölgesine baskı uygulanmasıdır. Vücutta bu amaç için belirlenmiş baskı noktaları şunlardır:


1-Boyun: Boyun atardamarı (şah damarı) baskı yeri 
2-Köprücük kemiği üzeri:  Kol atardamarı baskı yeri
3-Koltukaltı: Kol atardamarı baskı yeri
4-Kolun üst bölümü: Kol atardamarı baskı yeri
5-Kasık: Bacak atardamarı baskı yeri
6-Uyluk: Bacak atardamarı baskı yeri

Kanamalarda İlk Yardım Uygulamaları Nelerdir?

Dış Kanamalarda İ​lk Yardım:

 • İlk yardımcı kendini tanıtır ve hasta yaralı sakinleştirilir,
 • Hasta/ yaralı sırt üstü yatırılır,
 • Hasta/yaralının durumu değerlendirilir (ABC),
 • Tıbbi yardım istenir (112),
 • Yara ya da kanama değerlendirilir,
 • Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılır,
 • Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncı arttırılır,
 • Gerekirse bandaj ile sararak basınç uygulanır,
 • Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanır,
 • Kanayan bölge yukarı kaldırılır,
 • Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa, yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa, uzuv kopması varsa ve/veya baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli olmuyorsa boğucu sargı (turnike) uygulanır,
 • Kanayan bölge dışarıda kalacak şekilde hasta/yaralının üstü örtülür,
 • Şok pozisyonu verilir,
 • Yapılan uygulamalar ile ilgili bilgiler (boğucu sargı uygulaması gibi) hasta/yaralının üzerine yazılır,
 • Yaşam bulguları sık aralıklarla (2-3dakikada bir) değerlendirilir
 • Hızla sevk edilmesi sağlanır.

İç Kanamalarda İ​lkyardım: İç kanamalar, şiddetli travma, darbe, kırık, silahla yaralanma nedeniyle oluşabilir. 
Hasta/yaralıda şok belirtileri vardır. İç kanama şüphesi olanlarda aşağıdaki uygulamalar yapılmalıdır:

 • Hasta/yaralının bilinci ve ABC si değerlendirilir, 
 • Tıbbi yardım istenir (112)
 • Üzeri örtülerek ayakları 30 cm yukarı kaldırılır, 
 • Asla yiyecek ve içecek verilmez,
 • Hareket ettirilmez (özellikle kırık varsa),
 • Yaşamsal bulguları incelenir,
 • Sağlık kuruluşuna sevki sağlanır.

Kanamalarda Üçgen Bandaj Uygulaması Nasıl Yapılmalıdır?
Üçgen bandaj, vücudun değişik bölümlerinde bandaj ve/veya askı olarak kullanılabilir. Üçgen bezin tepesi tabanına doğru getirilip yerleştirilir, sonra bir ya da iki kez daha bunun üzerine katlanarak istenilen genişlikte bir sargı bezi elde edilmiş olur.

Elde Üçgen Bandaj Uygulama: Parmaklar, üçgenin tepesine gelecek şekilde el üçgen sargının üzerine yerleştirilir. Üçgenin tepesi bileğe doğru katlanır. Elin sırtında, üçgenin uçları karşı karşıya getirilir ve çaprazlanır, bilek seviyesinde düğümlenir.

Ayağa Üçgen Bandaj Uygulama: Ayak, üçgenin üzerine düz olarak, parmaklar üçgenin tepesine bakacak şekilde yerleştirilir. Üçgen bandajın tepesini ayağın üzerinde çaprazlayacak şekilde öne doğru getirilir. İki ucu ayak bileği etrafında düğümlenir.

Dize Üçgen Bandaj Uygulama: Üçgenin tabanı dizin 3–4 parmak altında ve ucu dizin üzerine gelecek şekilde yerleştirilir. Dizin arkasından uçları çaprazlanır, dizin üstünde uçları düğümlenir.

Göğse Üçgen Bandaj Uygulama: Üçgenin tepesi omuza yerleştirilir ve tabanı göğsü saracak şekilde sırtta düğümlenir. Bu düğüm ile üçgenin tepesi, bir başka bez kullanılarak birbirine yaklaştırılarak bağlanır.

Kalçaya Üçgen Bandaj Uygulama: Üçgenin tabanı uyluğun alt kısmının etrafında düğümlenir, tepesi ise belin etrafını saran bir kemer ya da beze bağlanır.

Turnike Hangi Durumlarda Uygulanmalıdır?
Boğucu sargı uygulaması kanamanın durdurulamadığı durumlarda başvurulacak en son uygulamadır. Ancak eskisi kadar sık uygulanmamaktadır. Çünkü uzun süreli turnike uygulanması sonucu doku harabiyeti meydana gelebilir ya da uzvun tamamen kaybına neden olunabilir.

Hangi Durumlarda Boğucu Sargı (Turnike) Uygulanmalıdır?

 • Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilkyardımcı varsa (kanamayı durdurmak ve daha sonra da diğer yaralılarla ilgilenebilmek için),
 • Yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa,
 • Uzuv kopması varsa,
 • Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli olmuyorsa

Turnike Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar 

 • Turnike uygulamasında kullanılacak malzemelerin genişliği en az 8–10 cm olmalı,
 • Turnike uygulamasında ip, tel gibi kesici malzemeler kullanılmamalı,
 • Turnikeyi sıkmak için tahta parçası, kalem gibi malzemeler kullanılabilir,
 • Turnike kanama duruncaya kadar sıkılır, kanama durduktan sonra daha fazla sıkılmaz,
 • Turnike uygulanan bölgenin üzerine hiçbir şey örtülmez,
 • Turnike uygulamasının yapıldığı saat bir kağıda yazılmalı ve yaralının üzerine asılmalı,
 • Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre 15-20 dakikada bir turnike gevşetilmeli,
 • Turnike uzvun koptuğu bölgeye en yakın olan ve deri bütünlüğünün bozulmamış olduğu bölgeye uygulanır.
 • Turnike, kol ve uyluk gibi tek kemikli bölgelere uygulanır, ancak önkol ve bacağa el ve ayağın beslenmesini bozabileceği için uygulanmaz. Uzuv kopması durumlarında, önkol ve bacağa da turnike uygulanabilir.

Turnike Uygulama Tekniği:

 • İlk yardımcı eline geniş, kuvvetli ve esnemeyen bir sargı alır, 
 • Şerit yarı uzunluğunda katlanır, uzuv etrafına sarılır,
 • Bir ucu halkadan geçirip çekilir ve iki ucu bir araya getirilir, 
 • Kanamayı tamamen durduracak yeterlikte sıkı bir bağ atılır,
 • Sargının içinden sert cisim (kalem gibi) geçirilir ve uzva paralel konuma getirilir,
 • Kanama durana kadar sert cisim döndürülür,
 • Sert cisim uzva dik konuma getirilerek sargı çözülmeyecek şekilde tespit edilir,
 • Hasta/yaralının elbisesinin üzerine, adı ve turnikenin uygulandığı zaman (saat ve dakika) yazılı bir kart iğnelenir.
 • Çok sayıda yaralı olduğunda, yaralının alnına rujla veya sabit kalemle "turnike" veya "T" harfi yazılır,
 • Hasta/yaralı pansuman ve turnikesi görülecek şekilde battaniye ile sarılır, 
 • Turnike 15-20 dakika aralıklarla gevşetilir, sonra tekrar sıkılır.

Eğer; Uzuv Kopması Var İse;

 • Kopan parça temiz su geçirmez ağzı kapalı bir plastik torbaya yerleştirilir,
 • Kopan parçanın konduğu torba buz içeren ikinci bir torbanın içine konur,
 • Kopmuş uzuv parçasının konduğu plastik torba ağzı kapatıldıktan sonra, içerisinde 1 ölçek suya 2 ölçek buz konulmuş ikinci bir torbaya ya da kovaya konulur. Bu şekilde, kopmuş uzuv parçasının buz ile direkt teması önlenmiş ve soğuk bir ortamda taşınması sağlanmış olur.
 • Torba hasta/yaralı ile aynı vasıtaya konur, üzerine hastanın adı ve soyadını yazılır, en geç 6 saat içinde sağlık kuruluşuna sevk edilir,
 • Tıbbi birimler haberdar edilir (112).

Doğal Deliklerden Çıkan Kanamalarda İlkyardım: 

Burun Kanaması: 

 • Hasta/yaralı sakinleştirilir, endişeleri giderilir,
 • Oturtulur,
 • Başı hafifçe öne eğilir,
 • Burun kanatları 5 dakika süre ile sıkılır,
 • Uzman bir doktora gitmesi sağlanır.

Kulak Kanaması: 

 • Hasta/yaralı sakinleştirilir, endişeleri giderilir,
 • Kanama hafifse kulak temiz bir bezle temizlenir,
 • Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapanır,
 • Bilinci yerinde ise hareket ettirmeden sırt üstü yatırılır, bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır,
 • Kulak kanaması, kan kusma, anüs, üreme organlarından gelen kanamalarda hasta/yaralı kanama örnekleri ile uzman bir doktora sevk edilir.
Yeni Metropol Haberler Bütün haberleri listele

Mirsis İlk Yardım Eğitimlerinde Yeni Metropol İlk Yardım Merkezini Tercih Etti

#

Mirsis, Sağlık Bakanlığı onaylı 16 saat, 2 gün süren ilk yardım eğitimini Yeni Metropol İlk Yardım Merkezi'nden aldı.

Mirsis İlk Yardım Eğitimlerinde Yeni Metropol İlk Yardım Merkezini Tercih Etti

12-13 Nisan Tarihlerinde Genel Katılıma Açık İlk Yardım Eğitimimiz Tamamlandı

#

Her hafta Bostancı merkeziminde düzenlediğimiz genel katılıma açık ilk yardım eğitimleri, 12-13 Nisan tarihlerinde de tamamlandı.

12-13 Nisan Tarihlerinde Genel Katılıma Açık İlk Yardım Eğitimimiz Tamamlandı

20-21 Nisan Tarihlerinde Genel Katılıma Açık İlk Yardım Eğitimimiz Tamamlandı

#

Her hafta Bostancı merkeziminde düzenlediğimiz genel katılıma açık ilk yardım eğitimleri, 20-21 Nisan tarihlerinde de tamamlandı.

20-21 Nisan Tarihlerinde Genel Katılıma Açık İlk Yardım Eğitimimiz Tamamlandı

Hayata Destek Derneği İlk Yardım Eğitiminde

#

Hayata Destek Derneği, ilk yardım eğitimi için Yeni Metropol İlk Yardım Merkezi'ni tercih etti. 16 saat boyunca eğitime katılım gösteren Hayata Destek Derneği çalışanları, sınavı başarıyla geçti.

Hayata Destek Derneği İlk Yardım Eğitiminde

Baypark Hospitalda İlk Yardım Eğitimlerimizi Başarı ile Tamamladık

#

Baypark Hospital, 2 gün süren ilk yardım eğitiminde Yeni Metropol İlk Yardım Merkezi'ni tercih etti. 

Baypark Hospitalda İlk Yardım Eğitimlerimizi Başarı ile Tamamladık

ATS Lojistik Çalışanları İlk Yardım Güncelleme Eğitiminde

#

ATS Lojistik Çalışanları güncelleme eğitiminde referans ile Yeni Metropol İlk Yardım Merkezi'ni tercih etti.

ATS Lojistik Çalışanları İlk Yardım Güncelleme Eğitiminde

Zirve Harita Ladin İnşaat İlkyardım Eğitimlerinde Yeni Metropol'ü Tercih Etti

#

Zirve Harita ve Ladin İnşaat Ortaklığı bünyesinde çalışanlar, ilk yardım eğitimi almak üzere Yeni Metropol İlk Yardım Merkezi'ni tercih ettiler.

Zirve Harita Ladin İnşaat İlkyardım Eğitimlerinde Yeni Metropol'ü Tercih Etti

İlkyardım Eğitici Eğitimi 24. Grubumuz Başladı

#

5-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım eğitici eğitimi gündüz grubumuz başladı.

İlkyardım Eğitici Eğitimi 24. Grubumuz Başladı

Yardımcılar Osgb İlk Yardım Güncelleme Eğitimini Başarı İle Tamamladık

#

Yardımcılar Osgb ilk yardım güncelleme eğitimini başarı ile tamamladık.

Yardımcılar Osgb İlk Yardım Güncelleme Eğitimini Başarı İle Tamamladık

İLKYARDIM EĞİTMENİ OLMAK İSTER MİSİN?

#

Temmuz dönemi ilkyardım eğitici eğitimi kayıtlarımız başladı.
Gündüz Grubu: 3-7 Temmuz 2017
Akşam Grubu: 1-7 Temmuz 2017
Erken kayıt avantajlarından faydalanın Son Kayıt: 23 Haziran 2017

İLKYARDIM EĞİTMENİ OLMAK İSTER MİSİN?

24. Dönem İlkyardım Eğitmen Adaylarımız Sınavdan Başarıyla Geçtiler

#

40 saatlik ilk yardım eğitici eğitimi programını tamamlayan 24. Haziran Dönemi ilk yardım eğitmen adaylarımız sınavdan başarıyla geçtiler.

24. Dönem İlkyardım Eğitmen Adaylarımız Sınavdan Başarıyla Geçtiler

Yine Yeni Yeniden 3. Havalimanı Şantiyesindeyiz

#

MNG Tesisat ilk yardım eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Yine Yeni Yeniden 3. Havalimanı Şantiyesindeyiz

Ataşehir Metropol Şantiyesi İlk Yardım Eğitiminde Yeni Metropolu Tercih Etti

#

İlk yardım eğitimlerimiz devam ediyor.

Ataşehir Metropol Şantiyesi İlk Yardım Eğitiminde Yeni Metropolu Tercih Etti

8 - 9 Nisan Temel İlk Yardım Eğitiminden Kareler

#

Her hafta sonu düzenlediğimiz genel katılıma açık ilk yardım eğitimlerimiz devam ediyor.

8 - 9 Nisan Temel İlk Yardım Eğitiminden Kareler

4-8 Nisan İlkyardım Eğitici Eğitimi Kursiyerlerimiz Sınavdan Başarı İle Geçtiler

#

"İlk yardım eğitmeni olmak istiyorum" diyerek bize katılan 7 katılımcımız da İl Sağlık Müdürlüğü ilk yardım eğitici eğitimi sınavını başarı ile geçtiler.

4-8 Nisan İlkyardım Eğitici Eğitimi Kursiyerlerimiz Sınavdan Başarı İle Geçtiler

6-7 Nisan Genel Katılıma Açık İlkyardım Eğitiminden Kareler

#

Her hafta sonu düzenlediğimiz genel katılıma açık ilkyardım eğitimlerimiz devam ediyor.
Hayat kurtarma sırası sizde!

6-7 Nisan Genel Katılıma Açık İlkyardım Eğitiminden Kareler

Uygar Çelik Çalışanları İlkyardım Eğitiminde

#

Dinamik katılımcılar ve eğitmenlerimiz ile keyifli, dolu dolu bir ilkyardım eğitimi daha sonra erdi.

Uygar Çelik Çalışanları İlkyardım Eğitiminde

3. Havalimanı Şantiyesinde MNG Tesisat İlk Yardım Eğitimleri Devam Ediyor

#

Arnavutköy 3. Havalimanı MNG Tesisat şantiyesinde mevcut ilk yardımcı sayısı her geçen gün artıyor.

3. Havalimanı Şantiyesinde MNG Tesisat İlk Yardım Eğitimleri Devam Ediyor

Most Yapım Çalışanları İlkyardım Eğitiminde

#

Most Yapım şirketi ilk yardım eğitimi vermek üzere bizleri 2 gün boyunca ağırladı.

Most Yapım Çalışanları İlkyardım Eğitiminde

Bostancı Merkezimizde Hafta Sonu Genel Katılıma Açık İlkyardım Eğitimlerimiz Devam Ediyor

#

İlkyardım hayat kurtarır. Sevdikleriniz için ilkyardım öğrenin.

Bostancı Merkezimizde Hafta Sonu Genel Katılıma Açık İlkyardım Eğitimlerimiz Devam Ediyor

Yeni Metropol ailesi olarak geleneksel İSGDER iftarına katıldık.

#

Yeni Metropol İlkyardım Eğitim Merkezi olarak her yıl düzenlenen geleneksel İSGDER iftarına katıldık. Sektörün öncüleri ile mevzuatlardaki gelişmeler ve beklentilerin değerlendirildiği keyifli bir akşam oldu. Bizler de ilkyardım eğitimlerinin daha da yaygınlaştırılmasını temenni ederek herkese ilkyardım diyoruz.

Yeni Metropol ailesi olarak geleneksel İSGDER iftarına katıldık.

İLKYARDIM EĞİTİMLERIMIZ TÜM HİZİYLA DEVAM EDİYOR

#

Garanti Bankası Teknoloji Kampüsü Şantiyesinde ilkyardım eğitimi vermek üzere Pendik’teyiz..

İLKYARDIM EĞİTİMLERIMIZ TÜM HİZİYLA DEVAM EDİYOR

ALTAŞ TEMİZLİK İLKYARDIM GÜNCELLEME EĞİTİMİNDE

#

İlkyardım sertifikalarının üzerinden 3 yıl geçen Altaş Temizlik çalışanları güncelleme eğitimi için Yeni Metropol İlkyardım Merkezi'ni tercih etti.

ALTAŞ TEMİZLİK İLKYARDIM GÜNCELLEME EĞİTİMİNDE

BAŞARAN İNŞAAT MİNA TOWERS PROJESİNDE İLKYARDIM EĞİTİMİNDEYİZ

#

Başaran İnşaat çalışanlarına ilkyardım sınavlarında başarılar dileriz.

BAŞARAN İNŞAAT MİNA TOWERS PROJESİNDE İLKYARDIM EĞİTİMİNDEYİZ

BOSTANCI MERKEZİMİZDE İLKYARDIM EĞİTİMLERİMİZ HAFTA BOYUNCA DEVAM EDİYOR

#

Genel katılıma açık ilkyardım eğitimlerimiz her hafta olduğu gibi bu hafta da devam ediyor.

BOSTANCI MERKEZİMİZDE İLKYARDIM EĞİTİMLERİMİZ HAFTA BOYUNCA DEVAM EDİYOR

4-5 MAYIS BOSTANCI MERKEZİMİZDE İLKYARDIM EĞİTİMİNDEN KARELER

#

İlk yardım öğrenmeyen kimse kalmasın...

4-5 MAYIS BOSTANCI MERKEZİMİZDE İLKYARDIM EĞİTİMİNDEN KARELER

ŞANTİYELERDE İLKYARDIM EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR

#

Garanti Bankası Teknoloji Kampüsü Şantiyesinde ikinci kez ilkyardım eğitimi vermek üzere Pendik’teyiz.

ŞANTİYELERDE İLKYARDIM EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR

YİNE YENİ YENİDEN MNG TESİSAT İLKYARDIM EĞİTİMİNDEYİZ

#

MNG Tesisat ilkyardım eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor.

YİNE YENİ YENİDEN MNG TESİSAT İLKYARDIM EĞİTİMİNDEYİZ

İLK YARDIM ÖĞRENELİM

#

Siz de interaktif ilk yardım eğitimlerimize katılarak, ilk yardım uygulamalarını öğrenmenin ne kadar kolay olduğunu keşfedin.

İLK YARDIM ÖĞRENELİM

Taksim 360 Kentsel Dönüşüm Projesi İlkyardım Eğitimindeyiz

#

GAP İnşaat Tarlabaşı Kentsel Dönüşüm Projesi, ilkyardım eğitimlerinde Yeni Metropol'ü tercih etti.

Taksim 360 Kentsel Dönüşüm Projesi İlkyardım Eğitimindeyiz

Yine Yeni Yeniden Taksim 360 Kentsel Dönüşüm Projesindeyiz

#

11-12 Mayıs tarihlerinde GAP İnşaat Tarlabaşı Kentsel Dönüşüm Projesi çalışanları 2. Grubumuza ilkyardım eğitimi vermek üzere yeniden Taksim’deyiz.

Yine Yeni Yeniden Taksim 360 Kentsel Dönüşüm Projesindeyiz

Refleks Arama Kurtarma Derneği Gönüllüleri İlkyardım Güncelleme Eğitiminde

#

Onlar afetlerde hayat kurtarıyor, göçük altında, sel taşkınlarında, trafik kazalarında, orman kayıplarında her zaman hazır ve nazırlar.

Refleks Arama Kurtarma Derneği Gönüllüleri İlkyardım Güncelleme Eğitiminde

Garanti Bankası Teknoloji Kampüsü İlkyardım Eğitiminde

#

13-14 Mayıs tarihlerinde 3. Kez Garanti Bankasi Teknoloji Kampüsü projesine giderek ilkyardım eğitimlerimizi tamamladık.

Garanti Bankası Teknoloji Kampüsü İlkyardım Eğitiminde

13-14 Mayıs Bostancı Merkezimizde İlkyardım Eğitimlerimiz Tamamlandı

#

Her hafta sonu genel katılıma açık ilkyardım eğitimleri düzenliyoruz.

13-14 Mayıs Bostancı Merkezimizde İlkyardım Eğitimlerimiz Tamamlandı

20-21 Mayıs Bostancı Merkezimizde İlkyardım Eğitimlerimiz Tamamlandı

#

20 kişilik sınıflarımızda her hafta sonu ve her hafta içi ilkyardım eğitimleri düzenliyoruz.

20-21 Mayıs Bostancı Merkezimizde İlkyardım Eğitimlerimiz Tamamlandı

Can Ören Osgb işbirliği ile 27-28 Mayıs tarihlerinde ilkyardım eğitimi düzenledik

#

Can Ören Osgb iş güvenliği hizmeti vermiş olduğu firmalarının ilkyardım eğitimlerini Yeni Metropol ilkyardım merkezinden alıyor.

Can Ören Osgb işbirliği ile 27-28 Mayıs tarihlerinde ilkyardım eğitimi düzenledik

30-31 Mayıs Bostancı Merkezimizde İlkyardım Eğitimlerimiz Tamamlandı

#

İlkyardım eğitimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor.

30-31 Mayıs Bostancı Merkezimizde İlkyardım Eğitimlerimiz Tamamlandı

MNG Tesisat Çalışanları İlkyardım Eğitimi Başarı İle Tamamlandı

#

3-4 Haziran tarihlerinde 3. Havalimanı şantiyesinde MNG Tesisat çalışanlarına ilkyardım eğitimi verdik.

MNG Tesisat Çalışanları İlkyardım Eğitimi Başarı İle Tamamlandı

3-4 Haziran Genel Katılıma Açık İlkyardım Eğitimi Başarı İle Tamamlandı

#

3-4 Haziran tarihlerinde Bostancı Merkezimizde genel katılıma açık ilkyardım eğitimini başarı ile tamamladık.

3-4 Haziran Genel Katılıma Açık İlkyardım Eğitimi Başarı İle Tamamlandı

4 Haziran İlkyardım Güncelleme Eğitimi Başarı İle Tamamlandı

#

İlkyardım sertifikaları güncelleme süresi 3 yıldır. 3 yılın sonunda 8 saatlik yenileme eğitimi alan ilkyardımcılar sertifikalarının geçerlilik süresi 3 yıl süre ile uzatılır.

4 Haziran İlkyardım Güncelleme Eğitimi Başarı İle Tamamlandı

İstanbul Silah Çalışanları İlkyardım Güncelleme Eğitiminde

#

İstanbul Silah Çalışanları ilkyardım güncelleme eğitimleri başarı ile tamamlandı.

İstanbul Silah Çalışanları İlkyardım Güncelleme Eğitiminde

10-11 Haziran İlkyardım Eğitimi Başarı İle Tamamlandı

#

10-11 Haziran tarihlerinde Bostancı Merkezimizde 2 gün süre ile temel ilkyardım eğitimi verildi.

10-11 Haziran İlkyardım Eğitimi Başarı İle Tamamlandı

Yardımcı Osgb İşbirliği İle İlkyardım Eğitimi Başarı İle Tamamlandı

#

10-11 Haziran tarihlerinde Levent Yardımcı Osgb Merkezinde banka çalışanlarına 2 süre ile temel ilkyardım eğitimi verildi.

Yardımcı Osgb İşbirliği İle İlkyardım Eğitimi Başarı İle Tamamlandı

Milenyum Park Evlerinde Çalışan Güvenlik Görevlilerine İlkyardım Eğitimi Verdik.

#

15-16 Haziran tarihlerinde Milenyum Park Evlerinde 2 gün süre ile temel ilkyardım eğitimi verdik.

Milenyum Park Evlerinde Çalışan Güvenlik Görevlilerine İlkyardım Eğitimi Verdik.

18 Haziran Genel Katılıma Açık İlkyardım Güncelleme Eğitimi Tamamlandı

#

18 Haziran tarihinde Bostancı merkezimizde düzenlemiş olduğumuz ilkyardım güncelleme eğitimi başarı ile tamamlandı.

18 Haziran Genel Katılıma Açık İlkyardım Güncelleme Eğitimi Tamamlandı

Sofra Yemek İlkyardım Eğitimlerinde Yeni Metropolü Tercih Etti

#

Sofra Yemek ilkyardım eğitimlerini ve ilkyardım güncelleme eğitimlerini Yeni Metropol’den alıyor.

Sofra Yemek İlkyardım Eğitimlerinde Yeni Metropolü Tercih Etti

17-18 Haziran İlkyardım Eğitimi Başarı İle Tamamlandı

#

Gururla söylüyoruz, dile kolay açılışımızdan bugüne kadar 270. ilkyardım eğitimimizi verdik.

17-18 Haziran İlkyardım Eğitimi Başarı İle Tamamlandı

Birim Mobilya Çalışanları İlkyardım Eğitiminde

#

Birim Mobilya çalışanları 2 gün süre ile ilkyardım eğitimi aldılar.

Birim Mobilya Çalışanları İlkyardım Eğitiminde

19-20 Haziran İlkyardım Eğitimi Başarı İle Tamamlandı

#

İlkyardım hayat kurtarır. Hayat kurtarma sırası sizde...

19-20 Haziran İlkyardım Eğitimi Başarı İle Tamamlandı

DT Telekomünikasyon İlkyardım Eğitimleri İçin Yeni Metropolü Tercih Etti

#

DT Telekomünikasyon çalışanları artık ilkyardım eğitimlerini Yeni Metropol'den alacak.

DT Telekomünikasyon İlkyardım Eğitimleri İçin Yeni Metropolü Tercih Etti
Yeni Metropol Blog Bütün blog içeriklerini listele

İlk Yardım Sertifikası Veren Kurumlar

#

İlk yardım sertifikası, Sağlık Bakanlığı'nın yetki verdiği merkezlerden alınmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü, ilk yardım sertifikası için İstanbul'da 127 merkeze yetki vermiştir.

İlk Yardım Sertifikası Veren Kurumlar

İlk Yardım Sertifikası Soruları

#

İlk yardım sertifikası almak için eğitimini tamamlayan adaylar, 40 soruluk yazılı sınava tabii tutulurlar. Sınavlardan başarı ile geçmek istiyorsanız, ilk yardım sınav sorularımızı çözmeden sınava girmeyin.

İlk Yardım Sertifikası Soruları

İlk Yardım Sertifikası Nasıl Alınır

#

İlk yardım eğitimi için Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verilmiş bir eğitim merkezine başvuru yapılması gerekmektedir. İlk yardım eğitimini tamamladıktan sonra yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar, ilk yardım sertifikası almaya hak kazanır.

İlk Yardım Sertifikası Nasıl Alınır

İlk Yardım Eğitimi Ücreti

#

İlk yardım eğitim ücretleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. İlk yardım eğitimleri ve  avantajlı fiyatlarımızdan yararlanmak için bize ulaşın.

İlk Yardım Eğitimi Ücreti

İlk Yardım Eğitici Eğitimi

#

İlk yardım eğitici eğitimi almak için sağlık ile ilgili bir bölümünden mezun olma şartı bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı onaylı merkezler tarafından verilen eğitimi tamamlayanlar sonrasında, sınava katılır. Sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılar, 5 yıl geçerli ilk yardım eğitmeni sertifikası almaya hak kazanırlar.

İlk Yardım Eğitici Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi Nasıl Alınır

#

İlk yardım eğitimi, Sağlık Bakanlığı onaylı merkezler tarafından verilmektedir. İlk yardım eğitimine katılan katılımcılar, sınavı başarıyla geçmeleri halinde 3 yıl geçerli ilk yardım sertifikası almaya hak kazanırlar.

İlk Yardım Eğitimi Nasıl Alınır

İlk Yardım Eğitimi Alma Zorunluluğu

#

Her iş yerinde, ilk yardım eğitimi almış personel bulundurma zorunluluğu vardır. İş güvenliği denetimlerinde yeterli sayıda ilk yardımcı bulundurmayan iş yerlerine, idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

İlk Yardım Eğitimi Alma Zorunluluğu

İlk Yardım Eğitici Eğitimi Nasıl Alınır

#

İlk yardım eğitici eğitimi almak için lise ve üniversitelerin sağlık ile ilgili bir bölümünden mezun olma şartı bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı onaylı merkezler tarafından verilen eğitim sonrasında, sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılar, 5 yıl geçerli ilk yardım eğitmeni sertifikası almaya hak kazanırlar.

İlk Yardım Eğitici Eğitimi Nasıl Alınır

İlk Yardım Sertifikası Gerekli Evraklar

#

Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım eğitimi sertifikası için zaman sınırı olmaksızın bireysel veya kurumsal tüm işyerlerine ilk yardım eğitimi vermekteyiz.

İlk Yardım Sertifikası Gerekli Evraklar

İlk Yardım Eğitici Eğitimi Gerekli Evraklar

#

Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım eğitici eğitim sertifikası almak için lise ve üniversitelerin sağlık ile ilgili bir alanından mezun olma şartı bulunmaktadır. İlk yardım eğitici eğitimi programlarımıza kayıt yaptırarak, yeni bir meslek edinebilirsiniz.

İlk Yardım Eğitici Eğitimi Gerekli Evraklar

Hijyen Sınav Soruları ve Cevapları

#

Hijyen Eğitimi sonrasında gireceğiniz sınava hazırlanmak için bu soruları çözerek kendinizi sınayabilirsiniz.

Hijyen Sınav Soruları ve Cevapları

Hijyen Sertifikası İçin Gerekli Evraklar

#

Yeni Metropol İlk Yardım Merkezi olarak, zaman sınırı olmaksızın bireysel veya kurumsal tüm işyerlerine hijyen eğitimi vermekteyiz.

 

Hijyen Sertifikası İçin Gerekli Evraklar

Hijyen Sertifikası Alma Zorunluluğu

#

Gıda ve güzellik sektörü çalışanları, hijyen sertifikası almak zorundadır. Denetimlerde hijyen sertifikası kontrolleri yapılmaktadır. Kontrollerde belgelerin eksik çıkması durumunda, cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

Hijyen Sertifikası Alma Zorunluluğu

Hijyen Eğitimi Sertifikası

#

Hijyen Eğitimi Sertifikası, 8 saatlik hijyen eğitimini tamamlayan katılımcıların, eğitim sonunda girdikleri sınavdan başarılı olmaları sonucunda verilmektedir.

Hijyen Eğitimi Sertifikası

Hijyen Eğitimi Nasıl Alınır

#

Sadece MEB onaylı kurumlar tarafından verilen Hijyen Eğitimi, 8 saat sürmektedir. Hijyen eğitimi, sektörlere göre 2 alanda verilmektedir. Yeni Metropol İlk Yardım Merkezi, her iki alan için de MEB onaylı hijyen belgesi vermektedir.

Hijyen Eğitimi Nasıl Alınır

Hijyen Eğitimi Belgesi Geçerlilik Süresi

#

Hijyen eğitimi sonrasında yapılan sınavdan başarılı olanlar, MEB onaylı hijyen belgesi almaya hak kazanır. Hijyen Eğitimi Yönetmeliği'nde bu belgenin geçerlilik süresi belirtilmemektedir.

Hijyen Eğitimi Belgesi Geçerlilik Süresi

Hijyen Eğitimi Almak Zorunda Olan Meslekler

#

Hijyen Eğitimi Yönetmeliğine göre, "Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri" ve "Gıda ve Su Sektörleri" alanında çalışanların, hijyen eğitimi alması gerekmektedir.

Hijyen Eğitimi Almak Zorunda Olan Meslekler

Hijyen Eğitimi Alma Zorunluluğu

#

Gıdaya veya insanlara direkt temasta bulunan iş yerlerinde çalışanlara Hijyen Eğitimi zorunlu tutulmuştur. Bu kapsamda, İSG ve belediyeler tarafından denetimler yapılmaktadır. 

Hijyen Eğitimi Alma Zorunluluğu

Hijyen Belgesi Nasıl Alınır

#

Hijyen eğitimi alan katılımcılar, eğitim sonrasında girdikleri sınavı başarıyla geçmeleri halinde, MEB onaylı hijyen belgesi almaya hak kazanırlar.

Hijyen Belgesi Nasıl Alınır

Hijyen Belgesi Başvuru Formu

#

Hijyen belgesi başvuru formunu doldurun, sizleri arayarak hijyen belgesi ile ilgili bilgilendirelim.

Hijyen Belgesi Başvuru Formu

Hijyen Belgesi Almak İçin Gerekenler

#

Hijyen belgesi, "Gıda ve su sektörleri" ve " Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri" olmak üzere 2 şekilde düzenlenmektedir. Alınacak hijyen belgesi, meslek grubuna uygun olarak seçilmelidir.

Hijyen Belgesi Almak İçin Gerekenler

Hijyen Belgesi Alma Zorunluluğu

#

Gıdaya veya insanlara direkt temasta bulunan iş yerlerinde çalışanların, bulaşıcı hastalıklardan korunmasını ve hijyenik ortamlarda çalışmalarını sağlamak amacıyla Hijyen Eğitimi zorunlu tutulmuştur.

Hijyen Belgesi Alma Zorunluluğu

Halk Eğitim Hijyen Sertifikası

#

Hijyen eğitimi alan kişilere, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı hijyen belgesi düzenlenmektedir.

Halk Eğitim Hijyen Sertifikası

İLK YARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROGRAMI

#

İlk yardım eğitici eğitim programı, Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım merkezleri tarafından verilmektedir. Bu eğitim 40 saati aşmayacak şekilde düzenlenmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş müfredata uygun olarak eğitim verilmektedir.

İLK YARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROGRAMI

İSTANBULDA YETKİLİ İLK YARDIM MERKEZLERİ

#

Eğitim alacağınız merkez, Sağlık Bakanlığı onaylı olmak zorundadır. Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan ilk yardım merkezleri, İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlanmaktadır. Bu merkezler sürekli olarak denetlenmekte, uygunluk durumları kontrol edilmektedir.

İSTANBULDA YETKİLİ İLK YARDIM MERKEZLERİ

İSTANBUL'DA YETKİLİ İLK YARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ MERKEZLERİ

#

İlk yardım eğitici eğitim alacağınız merkez, Sağlık Bakanlığı onaylı olmak zorundadır. Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan merkezler, İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlanmaktadır. Bu merkezler sürekli olarak denetlenmekte, uygunluk durumları kontrol edilmektedir.

İSTANBUL'DA YETKİLİ İLK YARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ MERKEZLERİ

İSTANBUL İLK YARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ ÜCRETLERİ

#

Sağlık Bakanlığı, her yıl bir komisyon kurarak, ilk yardım eğitici eğitimi ücretlerini belirler. Belirlenen ücretler, yayınlandığı tarihten itibaren uygulamaya konulmaktadır. Şehirlerin yaşam standartlarına göre belirlenen ücretler, şehirden şehire farklılık göstermektedir.

 

İSTANBUL İLK YARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ ÜCRETLERİ

BOĞULMALARDA İLK YARDIM

#

Boğulma; vücuttaki dokulara yeterli oksijen gitmemesi sonucu dokularda bozulma meydana gelmesidir. Boğulmanın birçok nedeni bulunmaktadır. Boğulmalarda genel ilk yardım işlemleri ne olmalıdır?

BOĞULMALARDA İLK YARDIM

HASTA/YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ

#

Acil bir durumda hasta/yaralının taşıması gerekiyorsa kurallara uygun olarak davranılmalıdır. Genel bir kural olarak, hasta/yaralının yeri değiştirilmemeli ve hasta/yaralıya dokunulmamalıdır. Bir tehlike olması durumunda, yaralı, en kısa sürede güvenli bir yere taşınmalıdır.

 

HASTA/YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ

GÖZ, KULAK VE BURUNA YABANCI CİSİM KAÇMASINDA İLK YARDIM

#

Göz, kulak ve buruna yabancı bir cisim kaçması, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Hassas olan bu organlara müdahale edilirken çok dikkatli olmak gerekir.

GÖZ, KULAK VE BURUNA YABANCI CİSİM KAÇMASINDA İLK YARDIM

HAYVAN ISIRMALARINDA İLK YARDIM

#

Kedi, köpek, arı, akrep, yılan ve deniz canlılarının ısırık veya sokmaları sonucunda zehirlenme durumu olabilmektedir. Her canlının ısırık veya sokması sonucunda oluşan reaksiyon farklıdır. Bu nedenle ilk yardım uygulamaları da farklılık gösterebilmektedir.

HAYVAN ISIRMALARINDA İLK YARDIM

ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM

#

Zehirlenme, vücuda zehirli (toksik) bir maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulmasıdır. Zehirlenme durumunda kurallara uygun bir şekilde müdahale etmek büyük önem taşımaktadır.

ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM

İLK YARDIM EĞİTMENLERİ NERELERDE ÇALIŞABİLİR?

#

İlk yardım eğitici eğitimi programına katılan ve program sonrasında yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar, ilk yardım eğitmeni sertifikası almaya hak kazanırlar. İlk yardım eğitmenlerinin çalışma alanı gün geçtikçe artmaktadır. 

 

İLK YARDIM EĞİTMENLERİ NERELERDE ÇALIŞABİLİR?

KİMLER İLK YARDIM EĞİTİMİ ALABİLİR

#

Hayat kurtarmak isteyen herkes ilk yardım eğitimi alabilir. İlk yardım eğitimi için 18 yaşını doldurmuş ve ilkokul mezunu olma şartı bulunmaktadır. Sadece 2 gününüzü ayırarak hayat kurtaracak doğru müdahaheleleri öğrenebilirsiniz.

KİMLER İLK YARDIM EĞİTİMİ ALABİLİR

İŞYERLERİNDE İLK YARDIM EĞİTİMİ ZORUNLULUĞU

#

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'na göre; iş yerlerinde belirli sayıda çalışanın ilk yardım eğitimi alması gerekmektedir. İş yerlerinde kaç kişinin ilk yardım eğitimi almış olması gerektiği, İlk Yardım Yönetmeliği'nde belirtilmiştir.

 

İŞYERLERİNDE İLK YARDIM EĞİTİMİ ZORUNLULUĞU

İLK YARDIM SERTİFİKASI GEÇERLİLİK SÜRESİ

#

İlk yardım eğitimleri sonunda verilen ilk yardım sertifikaları ve kimlik kartlarının geçerlilik süresi, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan İlk Yardım Yönetmeliği'nde belirtilmiştir. Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihi gün, ay ve yıl olarak belirtilmiştir. Geçerlilik süresini dolduran ilkyardımcılar, ilk yardım merkezlerine başvurarak, ilk yardım güncelleme eğitimine katılırlar ve sertifikalarının süresini uzatmış olurlar.

İLK YARDIM SERTİFİKASI GEÇERLİLİK SÜRESİ

İLK YARDIM SERTİFİKASI NE İŞE YARAR?

#

İlk yardım sertifikasına sahip olanlar, acil durumlarda gerekli müdahaleyi yaparak bir hayatın kurtarılmasına destek olabilirler. Birçok iş alanında zorunlu hale gelen ilk yardım eğitimini, 18 yaşını doldurmuş ve ilkokul mezunu olan herkes alabilir.

İLK YARDIM SERTİFİKASI NE İŞE YARAR?

İLK YARDIM MERKEZİNDE MESUL MÜDÜRLÜK

#

İlk yardım eğitim merkezileri, mevzuat gereği bünyesinde tam zamanlı olarak görev yapan mesul müdür çalıştırmak zorundadır. 

İLK YARDIM MERKEZİNDE MESUL MÜDÜRLÜK

İLK YARDIM SERTİFİKASI ÜCRETLERİ

#

Sağlık Bakanlığı her yıl ücret tespit komisyonu kurarak, ilk yardım eğitimi fiyatlarını belirler ve yayınlar. İlk yardım merkezleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen fiyatları uygulamak zorundadır.

İLK YARDIM SERTİFİKASI ÜCRETLERİ

İLK YARDIM EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

#

Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Temmuz 2015 tarihinde güncellenerek Resmi Gazete'de yayınlanan İlk Yardım Yönetmeliği yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin uygulanmasından Sağlık Bakanlığı sorumludur.

İLK YARDIM EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

İLK YARDIM MERKEZİ NASIL AÇILIR?

#

İlk yardım eğitim merkezi açmak isteyen kişi ya da kurum, gerekli belgeleri tamamladıktan sonra Acil Sağlık Şube Müdürlüğü'ne başvuruda bulunur. Yetki belgesini alan ilk yardım merkezi, ilk yardım eğitimlerini yasal olarak vermeye başlayabilir.  

İLK YARDIM MERKEZİ NASIL AÇILIR?

İLK YARDIM EĞİTMENLERİ ÇALIŞMA KOŞULLARI

#

İlk yardım eğitici eğitimi kursunu tamamlayarak, sınavdan başarılı olan adaylar eğitmenlik için hak kazanmış olurlar. İlk Yardım Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, birçok ilk yardım merkezi açılmış, bu merkezlerde sertifikalı ilk yardım eğitimleri verilmeye başlanmıştır. İlk yardım eğitmenleri kısmi süreli veya tam zamanlı olarak ilk yardım merkezlerinde çalışmaktadırlar. 

İLK YARDIM EĞİTMENLERİ ÇALIŞMA KOŞULLARI

İŞYERLERİNDE İLK YARDIMCI SAYISI NASIL BELİRLENİR?

#

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında; işyerlerinin, belirli sayıda ilk yardım sertifikasına sahip personel bulundurma zorunluluğu vardır. İlk yardımcı sayısı, iş yerinin bulunduğu tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre değişmektedir.

 

İŞYERLERİNDE İLK YARDIMCI SAYISI NASIL BELİRLENİR?

Göğüste Kuvvetli Ağrı

#

Göğüste kuvvetli ağrı, kalp kasına giden kanın azalması sonucunda meydana gelen ağrıdır. Genellikle kalp spazmı ya da kalp krizi gibi durumlarda gözlemlenir. Nefes darlığı, terleme, sıkıntı gibi belirtileri vardır.

 

Göğüste Kuvvetli Ağrı

Kan Şekeri Düşüklüğü Nedir?

#

Kan şekeri düşüklüğü, herhangi bir nedenden kaynaklanarak vücuttaki glikozun eksilmesi durumunda ortaya çıkan durumdur.

Kan Şekeri Düşüklüğü Nedir?

Sara Krizi (Epilepsi) Nedir?

#

Kronik bir hastalık olan sara (epilepsi), doğum sırasında ya da daha sonra herhangi bir nedenle beyin zedelenmesi sebebiyle gelişir. Sara krizinin ortaya çıkış nedenleri farklılık göstermektedir.

Sara Krizi (Epilepsi) Nedir?

BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLK YARDIM

#

Beynin normal faaliyetlerindeki bir aksama nedeni ile bilincin kısmen ya da tamamen kaybolması halidir. Bilinç bozukluğu/bilinç kaybı, bayılma ve koma durumu olarak görülmektedir.

BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLK YARDIM

İLK YARDIM SINAV UYGULAMALARI

#

İlk yardım eğitimini tamamlayan katılımcılar, ilk yardım sınavına girmeye hak kazanır. Eğitim sonrasında 1 ay içinde sınava girmek zorunda olan katılımcıların, başarısız olmaları durumunda 2. kez sınava girme hakkı bulunmaktadır.

İLK YARDIM SINAV UYGULAMALARI

Havale Nedir?

#

Havale, kafa travmasına, yüksek ateşe veya bazı hastalıklara bağlı olarak, beyinde meydana gelen elektriksel boşalmalar sonucu, vücuttaki kaslarda kontrol edilemeyen kasılma durumudur.

Havale Nedir?

İLK YARDIM SINAVI

#

Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım eğitimlerinin sonunda katılımcılar sınava girmektedir. Sınavdan başarılı olan katılımcılara, ilk yardım merkezi tarafından düzenlenen sertifikalar, İl Sağlık Müdürlüğü onayına sunulur.

İLK YARDIM SINAVI
Yeni Metropol SSS
Sıkça Sorulan Sorular

İlkyardım  Eğitimi Ne Kadar Suruyor?
Sağlık Bakanlığı onaylı ilkyardım eğitimi; 16 saat (2 gün) sürmektedir.


İlkyardım  Eğitim Tarihleri
İlkyardım eğitimi almak icin her hafta merkezimizde açmış oldugumuz minimum 5 maksimum 20 katılımcı olusan  hafta ici ve hafta sonu gruplara katılabilirsiniz. Her hafta, hafta içi ve hafta sonu grupları açılmaktadır. Toplu kayıtlarda özel indirim uygulanmaktadır.

Güncel kurs tarihleri için ilkyardım takvimine TIKLAYINIZ


İlkyardım Eğitimine Kayıt İçin Ne Gerekiyor?

İlkyardım Eğitimine katılacak her katılımcıdan;

 • Sertifika ve kimlik kartlarının düzenlenmesi için (T.C.  numaralı)  nüfus cüzdan  fotokopileri   
 • 2  adet  vesikalık resim  talep  edilmektedir.  (Eğitime baslamadan getirmeleri gerekmektedir.)

İlkyardım  Sertifikası Ne Kadar Geçerli?
İlkyardım  Sertifikası 3 yıl süre ile geçerlidir.


İşyerimde İlkyardım Eğitimi Alabilir miyim?
5 kişi ve uzerinde katılımcıdan oluşuyor ise firmanızda yerinde İlkyardım eğitimi alınabilmektedir.

Firmalarda yerinde İlkyardım eğitimi verilebilmesi icin uygun bir eğitim salonu ayarlanması gerekmektedir. 


İş yerimizde İlkyardım Eğitimi Alacak Personeli Nasıl Seçmeliyiz?
İlkyardım Eğitimine katılacak katılımcıların öncelikle gönüllülük esasına göre seçilmesi ve seçilen katılımcılarının eğitim düzeyinin yüksek olması sınav başarısının artması için önem arz etmektedir.


İlkyardım  Eğitimlerinde Eğitmen Sayısı var mi?
İlkyardım Eğitimleri, 20 kişiden fazla katılımcı olmamak şartıyla, her 7 katılımcıya 1 Eğitmen düşecek şekilde verilmektedir. 
Eğitimler  yalnızca Sağlık Bakanlığından onaylı sertifikalı İlk Yardım Eğitmenleri tarafından düzenlenir.


İlkyardım  Eğitimlerinde Yardimci Kaynak Veriliyor mu?
Egitime katılan tum katılımcılarımıza Sağlık Bakanlığı onaylı Temel İlkyardım el kitabımız ücretsiz olarak verilmektedir. Ayrıca Egitim sırasında sınava yonelik çalışma soruları çözülerek konular pekiştirilmektedir.


İlkyardım kursunu tamamladığımda sertifika alabilecek miyim?
16 Saatlik ilkyardım programını tamamladığınızda, il sağlık müdürlüğünün açtığı sınavlarda başarılı olmanız durumunda Sağlık Bakanlığı onaylı ilkyardım Sertifikası ve Kimlik Kartı alabileceksiniz.


İlkyardım  Sinavları Nerede Yapılıyor?
İlkyardım Egitimi sonrası yeterlilik sınavları teorik ve pratik olarak Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü’nün görevlendireceği denetmenler tarafından Anadolu yakası ve avrupa yakasında yapılmaktadır. İlkyardım Sınavları Cumartesi-Pazar sabah veya öğle oturumu olarak her hafta sonu yapılmaktadır. Katılımcılar İlkyardım eğitiminden yaklaşık 1 hafta sonra sınava girmektedir.


İlkyardım  Sinav Ucreti ve Sertifika Ucreti Var mi?
Her kursiyerin sınav giris ücreti Merkezimiz tarafından yatırılmaktadır. 
Sınav kaydı kurumumuz tarafından yapılmaktadır. 
Sınavı Kazanan katılımcıların ilkyardım sertifika ve kimlik kartları ücretsiz olarak çıkarılmaktadır.


İlkyardım  Sınavını Geçtim, Sertifika Ne Zaman Çıkar?
Sınavdan hemen sonar düzenlenen sertifika ve kimlik kartları il sağlık müdürlüğüne onaya gönderilir, yaklaşık 2 hafta içerisinde onaydan çıkmaktadır. Sertifikanız .çıktığında sizlere haber vererek istediğiniz adrese kargo ile gönderim yapmaktayız.


Ilkyardim sertifikamın süresi dolunca ne yapmalıyım?
ilkyardım sertifikanızın 3 yıl geçerlilik tarihi dolduktan sonra Yetkili ilkyardım merkezlerinde 1 gün süre ile güncelleme (yenileme) eğitimine katılarak, sertifikanızın süresini 3 yıl daha uzatabilirsiniz.


Ilkyardim Guncelleme Egitimi Ne Kadar Suruyor?
8 saatlik eğitimin sonunda sertifikanız 3 yıl sure ile uzatılmaktadır.


Ilkyardim Guncelleme Egitimi Icin Ne Evrak Gerekli?

 • İlkyardım Sertifikanızın Asli
 • Kimlik Fotokopisi
 • 1 Adet Vesikalik Resim gerekmektedir.

İlkyardım Eğitici Eğitimi Kursunu Tamamladıktan Sonra Çalışma Alanları;

 • Sürücü Kurslarında ilkyardım Eğitmeni olabilirsiniz.
 • Kendi İlk yardım Merkezinizi  açabilir ve mesul mudur olabilirsiniz.
 • İlk yardım Merkezlerinde part time ve/veya tam zamanli eğitmenlik yapabilirsiniz.

Kimler İlk yardım Eğitmeni Olabilir?

Basta sağlık çalışanları (doktor, hemşire, att, radyoloji, disci, eczacı, ebe, tıbbi sekreter, odyometrist, diyaliz, cevre sağlığı, veteriner, laboratuvar teknisyenleri, hasta bakim, yasli bakim, saglık idarecisi…) olmak üzere biyologlar, odyometri, adli tip, fizik tedavi gibi çok geniş alanda meslek dallarına izin verilmiştir.


İlkyardım eğitmeni olabilen bölümlerin tam listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

İlkyardım Egitici Egitimi Kursuna Kayıt İçin Ne Gerekli?
Noter Onaylı Diploma ve Kimlik Fotokopisi ile Kayıt Yaptırabilirsiniz.


İLKYARDIM HAYAT KURTARIR. İNSAN HAYATINA DEĞER VERİYORSANIZ SIRA SİZDE!

İLK YARDIM SINAVI